0 کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه
حالت نمایش

گلیم

گلیم تمام نقش124x213

گلیم سفره کردی کدTZ1401 گلیم تمام نقش خراسان که طرح ونقش متن آن انتزاعی و نقش حاشیه آن هستک می باشد

4.00
مقایسه جزییات

گلیم تمام نقش124x213

گلیم سفره کردی کدTZ1401 گلیم تمام نقش خراسان که طرح ونقش متن آن انتزاعی و نقش حاشیه آن هستک می باشد

4800000ریال

سفره کردی103x171

گلیم سفره کردی کدCHR283 ذهنی باف با تار و پودی از جنس پشم هنر بافندگان عشایر خراسان شمالی

5.00
مقایسه جزییات

سفره کردی103x171

گلیم سفره کردی کدCHR283 ذهنی باف با تار و پودی از جنس پشم هنر بافندگان عشایر خراسان شمالی

5000000ریال

سفره کردی94x193

گلیم سفره کردی کد CHR281 هنر بافندگان خراسان شمالی با طرحی ذهنی و تار و پودی از جنس پشم

5.00
مقایسه جزییات

سفره کردی94x193

گلیم سفره کردی کد CHR281 هنر بافندگان خراسان شمالی با طرحی ذهنی و تار و پودی از جنس پشم

4900000ریال

سفره کردی91x167

گلیم سفره کردی کد CHR277 با نقوش الهام گرفته از طبیعت هنر بافندگان خراسان شمالی

5.00
مقایسه جزییات

سفره کردی91x167

گلیم سفره کردی کد CHR277 با نقوش الهام گرفته از طبیعت هنر بافندگان خراسان شمالی

4400000ریال

سفره کردی59x91

گلیم سفره کردی کد CHR114 با طرحی ذهنی که به صورت الوان در خراسان شمالی بافته شده است

4.00
مقایسه جزییات

سفره کردی59x91

گلیم سفره کردی کد CHR114 با طرحی ذهنی که به صورت الوان در خراسان شمالی بافته شده است

2300000ریال

سفره کردی56x82

گلیم سفره کردی کد CHR113 که عشایر خراسان شمالی با استفاده از رنگ های مختلف طرحی ذهنی را در آن به تصویر درآورده اند.

4.50
مقایسه جزییات

سفره کردی56x82

گلیم سفره کردی کد CHR113 که عشایر خراسان شمالی با استفاده از رنگ های مختلف طرحی ذهنی را در آن به تصویر درآورده اند.

2150000ریال

سفره کردی61x86

سفره کردی کد CHR112 الوان با طرحی ذهنی حاصل هنر بافندگان خراسان شمالی

5.00
مقایسه جزییات

سفره کردی61x86

سفره کردی کد CHR112 الوان با طرحی ذهنی حاصل هنر بافندگان خراسان شمالی

2100000ریال

سفره کردی58x92

گلیم سفره کردی کد CHR111 ذهنی باف در ابعاد 58 در 92 سانتی متر

3.83
مقایسه جزییات

سفره کردی58x92

گلیم سفره کردی کد CHR111 ذهنی باف در ابعاد 58 در 92 سانتی متر

2500000ریال

سفره کردی61x92

گلیم سفره کردی کد CHR110 الوان با طرح ذهنی بافته شده در خراسان شمالی

4.00
مقایسه جزییات

سفره کردی61x92

گلیم سفره کردی کد CHR110 الوان با طرح ذهنی بافته شده در خراسان شمالی

2300000ریال

سفره کردی58x86

گلیم سفره کردی کد CHR109 که با طرح ذهنی و با استفاده از رنگ های مختلف به دست بافندگان خوش ذوق خراسان شمالی بافته شده است

2.00
مقایسه جزییات

سفره کردی58x86

گلیم سفره کردی کد CHR109 که با طرح ذهنی و با استفاده از رنگ های مختلف به دست بافندگان خوش ذوق خراسان شمالی بافته شده است

2500000ریال

سفره کردی100x173

گلیم سفره کردی الوان با طرحی ذهنی حاصل هنر بافندگان زبردست خراسان شمالی

4.00
مقایسه جزییات

سفره کردی100x173

گلیم سفره کردی الوان با طرحی ذهنی حاصل هنر بافندگان زبردست خراسان شمالی

4500000ریال

سفره کردی97x172

گلیم سفره کردی الوان با طرح ذهنی بافته ی عشایر خراسان شمالی

5.00
مقایسه جزییات

سفره کردی97x172

گلیم سفره کردی الوان با طرح ذهنی بافته ی عشایر خراسان شمالی

4600000ریال

سفره کردی100x184

گلیم سفره کردی که بافندگان هنرمند خراسان شمالی با استفاده از رنگ های مختلف طرحی ذهنی را بافته اند

5.00
مقایسه جزییات

سفره کردی100x184

گلیم سفره کردی که بافندگان هنرمند خراسان شمالی با استفاده از رنگ های مختلف طرحی ذهنی را بافته اند

5300000ریال

سفره کردی100x184

گلیم سفره کردی دستباف خراسان شمالی به صورت الوان با طرح ذهنی باف

4.00
مقایسه جزییات

سفره کردی100x184

گلیم سفره کردی دستباف خراسان شمالی به صورت الوان با طرح ذهنی باف

4800000ریال

سفره کردی102x185

گلیم سفره کردی الوان با طرحی ذهنی باف هنر زنان عشایر خراسان شمالی

5.00
مقایسه جزییات

سفره کردی102x185

گلیم سفره کردی الوان با طرحی ذهنی باف هنر زنان عشایر خراسان شمالی

5300000ریال

سفره کردی101x181

سفره کردی ذهنی باف به رنگ الوان حاصل هنر بافندگان خوش ذوق عشایر خراسان شمالی

4.00
مقایسه جزییات

سفره کردی101x181

سفره کردی ذهنی باف به رنگ الوان حاصل هنر بافندگان خوش ذوق عشایر خراسان شمالی

4900000ریال

سفره کردی103x184

گلیم سفره کردی هنر اصیل بافندگان عشایر خراسان شمالی به رنگ الوان با طرح ذهنی باف

4.50
مقایسه جزییات

سفره کردی103x184

گلیم سفره کردی هنر اصیل بافندگان عشایر خراسان شمالی به رنگ الوان با طرح ذهنی باف

5000000ریال

سفره کردی96x180

گلیم سفه کردی به رنگ الوان با طرحی ذهنی بافته ی عشایر هنرمند خراسان شمالی

4.00
مقایسه جزییات

سفره کردی96x180

گلیم سفه کردی به رنگ الوان با طرحی ذهنی بافته ی عشایر هنرمند خراسان شمالی

5100000ریال

سفره کردی104x182

گلیم یا سفره کردی که با طرحی ذهنی به صورت الوان در خراسان شمالی بافته شده است

4.00
مقایسه جزییات

سفره کردی104x182

گلیم یا سفره کردی که با طرحی ذهنی به صورت الوان در خراسان شمالی بافته شده است

5800000ریال

سفره کردی100x182

گلیمی با طرح ذهنی به صورت الوان هنربافندگانی خوش ذوق از خراسان شمالی

2.50
مقایسه جزییات

سفره کردی100x182

گلیمی با طرح ذهنی به صورت الوان هنربافندگانی خوش ذوق از خراسان شمالی

5300000ریال

ویدئو فرش