0 کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه
حالت نمایش

گلیم

سفره کردی104x172

گلیمی که در آن بافندگانی زبردست از خطه خراسان شمالی طرحی ذهنی را با رنگ های مختلف به تصویر کشیده اند

4.00
مقایسه جزییات

سفره کردی104x172

گلیمی که در آن بافندگانی زبردست از خطه خراسان شمالی طرحی ذهنی را با رنگ های مختلف به تصویر کشیده اند

6500000ریال

گلیم شیراز 97x160

گلیم الوان با تارهایی از پشم در ابعاد ذرع و نیم جلوه گر هنر بافندگان شیراز

5.00
مقایسه جزییات

گلیم شیراز 97x160

گلیم الوان با تارهایی از پشم در ابعاد ذرع و نیم جلوه گر هنر بافندگان شیراز

3200000ریال

گلیم شیراز 100x150

گلیم الوان شیراز در ابعاد ذرع و نیم

5.00
مقایسه جزییات

گلیم شیراز 100x150

گلیم الوان شیراز در ابعاد ذرع و نیم

2500000ریال

گلیم شیراز 150x245

گلیم رنگارنگ با تارهایی از پشم هنر دست بافندگانی از شیراز

4.00
مقایسه جزییات

گلیم شیراز 150x245

گلیم رنگارنگ با تارهایی از پشم هنر دست بافندگانی از شیراز

5880000ریال

گلیم شیراز 135x285

0.00
مقایسه جزییات

گلیم شیراز 135x285

5800000ریال

گلیم 81x122

4.00
مقایسه جزییات

گلیم 81x122

2475000ریال

گلیم 79x127

1.00
مقایسه جزییات

گلیم 79x127

2500000ریال

گلیم 79x125

0.00
مقایسه جزییات

گلیم 79x125

2475000ریال

گلیم 78x126

0.00
مقایسه جزییات

گلیم 78x126

2450000ریال

گلیم 174x257

0.00
مقایسه جزییات

گلیم 174x257

9200000ریال

گلیم 150x230

گلیم قشقایی شیراز کد ZA9242158 در ابعاد 150 در 230 سانتی متر بافته شده از پشم مرغوب

3.50
مقایسه جزییات

گلیم 150x230

گلیم قشقایی شیراز کد ZA9242158 در ابعاد 150 در 230 سانتی متر بافته شده از پشم مرغوب

9000000ریال

گلیم 146x215

0.00
مقایسه جزییات

گلیم 146x215

6780000ریال

گلیم 144x192

0.00
مقایسه جزییات

گلیم 144x192

5850000ریال

گلیم 142x198

4.00
مقایسه جزییات

گلیم 142x198

8200000ریال

گلیم 130x197

5.00
مقایسه جزییات

گلیم 130x197

5600000ریال

گلیم 129x182

0.00
مقایسه جزییات

گلیم 129x182

4920000ریال

گلیم 127x186

0.00
مقایسه جزییات

گلیم 127x186

4950000ریال

گلیم 123x184

0.00
مقایسه جزییات

گلیم 123x184

4950000ریال

ویدئو فرش