0 کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه
حالت نمایش

قالی ابریشم

قالیچه کاشان 131x207

فرش تمام ابریشم کاشان کد ESF10009 در ابعاد 131 در 207 سانتی متر با تار و پودی از جنس ابریشم و طرح افشان ترنج دار

2.67
مقایسه جزییات

قالیچه کاشان 131x207

فرش تمام ابریشم کاشان کد ESF10009 در ابعاد 131 در 207 سانتی متر با تار و پودی از جنس ابریشم و طرح افشان ترنج دار

380000000ریال

قالیچه کاشان 133x195

فرش تمام ابریشم کاشان کد ESF10008 در ابعاد 133 در 195 سانتی متر با طرح لچک ترنج و تار و پودی از جنس ابریشم

5.00
مقایسه جزییات

قالیچه کاشان 133x195

فرش تمام ابریشم کاشان کد ESF10008 در ابعاد 133 در 195 سانتی متر با طرح لچک ترنج و تار و پودی از جنس ابریشم

240000000ریال

ذرع چارک کاشان 79x105

فرش تمام ابریشم کاشان کد ESF10003 در ابعاد ذرع چارک، 79 در 105 سانتی متر، با طرح ترنج و محراب و تار و پودی از جنس ابریشم و رجشمار 70

5.00
مقایسه جزییات

ذرع چارک کاشان 79x105

فرش تمام ابریشم کاشان کد ESF10003 در ابعاد ذرع چارک، 79 در 105 سانتی متر، با طرح ترنج و محراب و تار و پودی از جنس ابریشم و رجشمار 70

185000000ریال

ذرع ونیم کاشان 104x167

فرش یک و نیم متری چله ابریشم کاشان کد ESF10002 طرح گلدانی در ابعاد 104 در 167 سانتی متر با تار و پودی از جنس ابریشم

4.50
مقایسه جزییات

ذرع ونیم کاشان 104x167

فرش یک و نیم متری چله ابریشم کاشان کد ESF10002 طرح گلدانی در ابعاد 104 در 167 سانتی متر با تار و پودی از جنس ابریشم

200000000ریال

ذرع ونیم کاشان 99x152

فرش یک و نیم متری چله ابریشم کاشان کد ESF10001 در ابعاد 99 در 152 سانتی متر با طرح لچک ترنج و تار و پودی از جنس ابریشم

3.50
مقایسه جزییات

ذرع ونیم کاشان 99x152

فرش یک و نیم متری چله ابریشم کاشان کد ESF10001 در ابعاد 99 در 152 سانتی متر با طرح لچک ترنج و تار و پودی از جنس ابریشم

140000000ریال

ویدئو فرش