0 کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه
حالت نمایش

گلیم

گلیم 134x212

گلیم دستباف کد mz200 بافته دستان هنرمند بافندگان بیجار با زمینه کرم و طرح گل با ابعاد 134 در 212 سانتی متر

5.00
مقایسه جزییات

گلیم 134x212

گلیم دستباف کد mz200 بافته دستان هنرمند بافندگان بیجار با زمینه کرم و طرح گل با ابعاد 134 در 212 سانتی متر

41000000ریال

گلیم دستباف 160x165

گلیم دستباف کد JK6501 با زمینه ای ساده و به رنگ قهوه ای

2.80
مقایسه جزییات

گلیم دستباف 160x165

گلیم دستباف کد JK6501 با زمینه ای ساده و به رنگ قهوه ای

1800000ریال

گلیم 80x120

گلیم با کد HRAS103، گلیمی به رنگ الوان با طرحی مدرن و زیبا

3.17
مقایسه جزییات

گلیم 80x120

گلیم با کد HRAS103، گلیمی به رنگ الوان با طرحی مدرن و زیبا

5000000ریال

گلیم 60x200

گلیم زیبای کناره کد104 HRAS با زمینه کرم قهوه ای و ترنج های هندسی قرمز رنگ بافت خراسان

5.00
مقایسه جزییات

گلیم 60x200

گلیم زیبای کناره کد104 HRAS با زمینه کرم قهوه ای و ترنج های هندسی قرمز رنگ بافت خراسان

2200000ریال

گلیم 100x200

گلیم دستباف کد HRAS105 حاصل هنر بافندگان خوش ذوق خطه خراسان با تار و پودی از جنس پشم

4.00
مقایسه جزییات

گلیم 100x200

گلیم دستباف کد HRAS105 حاصل هنر بافندگان خوش ذوق خطه خراسان با تار و پودی از جنس پشم

5100000ریال

گلیم 100x200

گلیم دستباف کد HRAS106 با تاری از جنس پنبه و پرزی از جنس پشم

0.00
مقایسه جزییات

گلیم 100x200

گلیم دستباف کد HRAS106 با تاری از جنس پنبه و پرزی از جنس پشم

4700000ریال

گلیم 125x175

گلیم دستباف دو متری با کد HRAS107 بافته شده از پشم به دست بافندگان خوش ذوق و هنرمند خراسانی

5.00
مقایسه جزییات

گلیم 125x175

گلیم دستباف دو متری با کد HRAS107 بافته شده از پشم به دست بافندگان خوش ذوق و هنرمند خراسانی

12000000ریال

گلیم 127x182

گلیم دستباف کد HRAS108 به رنگ کرم حاصل هنر بافندگان خوش ذوق خراسانی

0.00
مقایسه جزییات

گلیم 127x182

گلیم دستباف کد HRAS108 به رنگ کرم حاصل هنر بافندگان خوش ذوق خراسانی

4800000ریال

گلیم 118x185

گلیم دستباف دو متری کد HRAS109 به رنگ آبی و کرم با طرحی مدرن

5.00
مقایسه جزییات

گلیم 118x185

گلیم دستباف دو متری کد HRAS109 به رنگ آبی و کرم با طرحی مدرن

12000000ریال

گلیم 100x208

گلیم دستباف کد HRAS110 با طرحی زیبا، مدرن و بسیار خاص در ابعاد 100 در 208 سانتی متر

4.00
مقایسه جزییات

گلیم 100x208

گلیم دستباف کد HRAS110 با طرحی زیبا، مدرن و بسیار خاص در ابعاد 100 در 208 سانتی متر

12000000ریال

گلیم 126x180

گلیمی از جنس پشم به رنگ گرم و قهوه ای با طرحی منحصربفرد

3.00
مقایسه جزییات

گلیم 126x180

گلیمی از جنس پشم به رنگ گرم و قهوه ای با طرحی منحصربفرد

5400000ریال

گلیم 60x90

گلیم کد HRAS102 بافته ی دستان هنرمند بافندگان خراسان به رنگ کرم و قهوه ای با ابعاد 60 در 90 سانتی متر

3.20
مقایسه جزییات

گلیم 60x90

گلیم کد HRAS102 بافته ی دستان هنرمند بافندگان خراسان به رنگ کرم و قهوه ای با ابعاد 60 در 90 سانتی متر

1400000ریال

گلیم 80x120

گلیم دستباف کد HRAS101 الوان با طرح هندسی بافته شده از پشم

4.67
مقایسه جزییات

گلیم 80x120

گلیم دستباف کد HRAS101 الوان با طرح هندسی بافته شده از پشم

2000000ریال

گلیم پادری65x107

گلیم پادری شیراز کد PAH413 با زمینه کرم و طرح هندسی در ابعاد 65 در 107 سانتی متر

2.00
مقایسه جزییات

گلیم پادری65x107

گلیم پادری شیراز کد PAH413 با زمینه کرم و طرح هندسی در ابعاد 65 در 107 سانتی متر

1700000ریال

گلیم پادری60x94

گلیم پادری شیراز کد PAH412 با زمینه کرم در ابعاد 60 در 94 سانتی متر

3.71
مقایسه جزییات

گلیم پادری60x94

گلیم پادری شیراز کد PAH412 با زمینه کرم در ابعاد 60 در 94 سانتی متر

1200000ریال

گلیم چهل تکه75x104

گلیم چهل تکه کد SHF520 محصولی مدرن با زمینه کرم رنگ

5.00
مقایسه جزییات

گلیم چهل تکه75x104

گلیم چهل تکه کد SHF520 محصولی مدرن با زمینه کرم رنگ

1600000ریال

گلیم پادری60x95

گلیم پادری شیراز کد PAH411 با زمینه نارنجی بافت شیراز در ابعاد 60 در 95 سانتی متر

3.00
مقایسه جزییات

گلیم پادری60x95

گلیم پادری شیراز کد PAH411 با زمینه نارنجی بافت شیراز در ابعاد 60 در 95 سانتی متر

1200000ریال

گلیم پادری62x100

گلیم پادری شیراز کد PAH410 با زمینه قرمز در ابعاد 62 در 100 سانتی متر

2.25
مقایسه جزییات

گلیم پادری62x100

گلیم پادری شیراز کد PAH410 با زمینه قرمز در ابعاد 62 در 100 سانتی متر

1300000ریال

گلیم کناره 68x187

گلیم سفره کردی کد TZ1403 از دستبافته های زنان عشایر خراسان در ابعاد 68 در 187 سانتی متر

4.00
مقایسه جزییات

گلیم کناره 68x187

گلیم سفره کردی کد TZ1403 از دستبافته های زنان عشایر خراسان در ابعاد 68 در 187 سانتی متر

3200000ریال

گلیم سفره کردی102x176

گلیم سفره کردی کد TZ1402 از دستبافته های زنان عشایر خراسان در ابعاد 102 در 176 سانتی متر

4.20
مقایسه جزییات

گلیم سفره کردی102x176

گلیم سفره کردی کد TZ1402 از دستبافته های زنان عشایر خراسان در ابعاد 102 در 176 سانتی متر

4500000ریال

ویدئو فرش