0 کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه
حالت نمایش

قالیچهذرع ونیم قم 101x157

ذرع و نیم کرم رنگ با طرح لچک ترنج و تارهایی از جنس ابریشم حاصل هنر بافندگان خوش ذوق قم

5.00
مقایسه جزییات

ذرع ونیم قم 101x157

ذرع و نیم کرم رنگ با طرح لچک ترنج و تارهایی از جنس ابریشم حاصل هنر بافندگان خوش ذوق قم

33000000ریال

قالیچه اصفهان150x200

4.00
مقایسه جزییات

قالیچه اصفهان150x200

600000000ریال

قالیچه اصفهان130x220

4.00
مقایسه جزییات

قالیچه اصفهان130x220

80000000ریال

قالیچه اصفهان200x250

0.00
مقایسه جزییات

قالیچه اصفهان200x250

350000000ریال

ذرع و نیم شهرضا 100x154

5.00
مقایسه جزییات

ذرع و نیم شهرضا 100x154

14500000ریال

ذرع چارک قشقایی 60x118

ذرع چارک قشقایی شیراز کد RA212 با رنگ بندی الوانی

4.00
مقایسه جزییات

ذرع چارک قشقایی 60x118

ذرع چارک قشقایی شیراز کد RA212 با رنگ بندی الوانی

3500000ریال

قالیچه شهرضا 203x250

قالیچه شهرضای اصفهان با زمینه ی لاکی و طرح لچک ترنج

5.00
مقایسه جزییات

قالیچه شهرضا 203x250

قالیچه شهرضای اصفهان با زمینه ی لاکی و طرح لچک ترنج

37000000ریال

ذرع ونیم قم 100x144

ذرع و نیم چله ابریشم قم با زمینه کرم و طرح درختی

5.00
مقایسه جزییات

ذرع ونیم قم 100x144

ذرع و نیم چله ابریشم قم با زمینه کرم و طرح درختی

28000000ریال

ذرع ونیم قم 103x159

فرش چله ابریشم قم در ابعاد ذرع و نیم با زمینه مسی و طرح لچک ترنج

4.00
مقایسه جزییات

ذرع ونیم قم 103x159

فرش چله ابریشم قم در ابعاد ذرع و نیم با زمینه مسی و طرح لچک ترنج

31000000ریال

ذرع ونیم قم 100x163

ذرع و نیم چله ابریشم قم با زمینه کرم و طرح بته ای

5.00
مقایسه جزییات

ذرع ونیم قم 100x163

ذرع و نیم چله ابریشم قم با زمینه کرم و طرح بته ای

37000000ریال

ذرع ونیم قم 102x149

ذرع و نیمی که در آن بافندگان قم با تارهایی از جنس ابریشم و با استفاده از رنگ های مختلف طرح قابی را به زیبایی هرچه تمام به تصویر درآورده اند

5.00
مقایسه جزییات

ذرع ونیم قم 102x149

ذرع و نیمی که در آن بافندگان قم با تارهایی از جنس ابریشم و با استفاده از رنگ های مختلف طرح قابی را به زیبایی هرچه تمام به تصویر درآورده اند

29000000ریال

ذرع ونیم قم 101x155

فرشی با ابعاد ذرع و نیم و زمینه مشکی که در آن بافندگان خوش ذوق قم با تارهایی از جنس ابریشم طرح محرابی گلدانی را به تصویر کشیده اند

5.00
مقایسه جزییات

ذرع ونیم قم 101x155

فرشی با ابعاد ذرع و نیم و زمینه مشکی که در آن بافندگان خوش ذوق قم با تارهایی از جنس ابریشم طرح محرابی گلدانی را به تصویر کشیده اند

37000000ریال

ذرع ونیم قم 101x146

ذرع و نیم چله ابریشم قم با زمینه کرم و طرح لچک ترنج

5.00
مقایسه جزییات

ذرع ونیم قم 101x146

ذرع و نیم چله ابریشم قم با زمینه کرم و طرح لچک ترنج

28000000ریال

ذرع ونیم قم 101x147

فرش دستباف چله ابریشم در ابعاد ذرع و نیم که درآن بافندگان هنرمند قم با رنگ های مختلف طرح قابی را به تصویر کشیده اند

5.00
مقایسه جزییات

ذرع ونیم قم 101x147

فرش دستباف چله ابریشم در ابعاد ذرع و نیم که درآن بافندگان هنرمند قم با رنگ های مختلف طرح قابی را به تصویر کشیده اند

25000000ریال

ذرع ونیم قم 102x155

فرش دستباف چله ابریشم در ابعاد ذرع و نیم با زمینه سورمه ای و طرح بته ای هنر بافندگان قم

5.00
مقایسه جزییات

ذرع ونیم قم 102x155

فرش دستباف چله ابریشم در ابعاد ذرع و نیم با زمینه سورمه ای و طرح بته ای هنر بافندگان قم

28000000ریال

قالیچه قم 127x214

قالیچه چله ابریشم با زمینه مشکی و طرح افشان هنر بافندگان خوش ذوق قم

5.00
مقایسه جزییات

قالیچه قم 127x214

قالیچه چله ابریشم با زمینه مشکی و طرح افشان هنر بافندگان خوش ذوق قم

82000000ریال

قالیچه قم 130x204

قالیچه چله ابریشم قم یا زمینه کرم و طرح افشان

5.00
مقایسه جزییات

قالیچه قم 130x204

قالیچه چله ابریشم قم یا زمینه کرم و طرح افشان

78000000ریال

قالیچه قم 132x200

قالیچه چله ابریشم با زمینه مشکی و طرح درختی و تراکمی معادل 50 رج بافته شده در شهر قم

3.00
مقایسه جزییات

قالیچه قم 132x200

قالیچه چله ابریشم با زمینه مشکی و طرح درختی و تراکمی معادل 50 رج بافته شده در شهر قم

75000000ریال

قالیچه قم 134x195

قالیچه دستباف کرم رنگ با طرح لچک ترنج هنر بافندگان شهر قم

4.00
مقایسه جزییات

قالیچه قم 134x195

قالیچه دستباف کرم رنگ با طرح لچک ترنج هنر بافندگان شهر قم

38000000ریال

قالیچه قم 128x200

قالیچه ای با زمینه سورمه ای که در آن بافندگان شهر قم با تارهایی از جنس ابریشم طرح درختی را به تصویر کشیده اند

0.00
مقایسه جزییات

قالیچه قم 128x200

قالیچه ای با زمینه سورمه ای که در آن بافندگان شهر قم با تارهایی از جنس ابریشم طرح درختی را به تصویر کشیده اند

65000000ریال

اولین  قبلی  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی  آخرین

ویدئو فرش