0 کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه
حالت نمایش

قالیچهذرع و نیم قشقایی 108x152

3.00
مقایسه جزییات

ذرع و نیم قشقایی 108x152

9000000ریال

جفت ذرع ونیم کاشان 110x160

یک جفت فرش دستباف گل ابریشم در ابعاد ذرع و نیم با زمینه کرم و طرح لچک ترنج

2.50
مقایسه جزییات

جفت ذرع ونیم کاشان 110x160

یک جفت فرش دستباف گل ابریشم در ابعاد ذرع و نیم با زمینه کرم و طرح لچک ترنج

42000000ریال

قالیچه کاشان 145x222

قالیچه گل ابریشم کاشان با زمینه سورمه ای و طرح لچک ترنج

0.00
مقایسه جزییات

قالیچه کاشان 145x222

قالیچه گل ابریشم کاشان با زمینه سورمه ای و طرح لچک ترنج

35000000ریال

جفت قالیچه کاشان 140x215

یک چفت قالیچه دستباف به رنگ موشی و با طرح لچک ترنج بافته شده در شهر قم

2.00
مقایسه جزییات

جفت قالیچه کاشان 140x215

یک چفت قالیچه دستباف به رنگ موشی و با طرح لچک ترنج بافته شده در شهر قم

44000000ریال

قالیچه کاشان 140x220

قالیچه دستباف گل ابریشم بافته شده در کاشان با زمینه کرم و طرح لچک ترنج

0.00
مقایسه جزییات

قالیچه کاشان 140x220

قالیچه دستباف گل ابریشم بافته شده در کاشان با زمینه کرم و طرح لچک ترنج

35000000ریال

قالیچه کاشان 140x225

قالیچه دستباف گل ابریشم به رنگ کرم با طرح لچک ترنج حاصل هنر بافندگان خوش ذوق کاشان

3.00
مقایسه جزییات

قالیچه کاشان 140x225

قالیچه دستباف گل ابریشم به رنگ کرم با طرح لچک ترنج حاصل هنر بافندگان خوش ذوق کاشان

35000000ریال

قالیچه کاشان 145x220

قالیچه گل ابریشم کاشان با زمینه موشی و طرح لچک ترنج

5.00
مقایسه جزییات

قالیچه کاشان 145x220

قالیچه گل ابریشم کاشان با زمینه موشی و طرح لچک ترنج

38500000ریال

جفت ذرع وچارک کاشان 82x137

یک جفت فرش دستباف کد ESM1864 در ابعاد ذرع و چارک، 82 در 137 سانتی متر، موشی رنگ با طرح لچک ترنج بافته شده در کاشان

3.00
مقایسه جزییات

جفت ذرع وچارک کاشان 82x137

یک جفت فرش دستباف کد ESM1864 در ابعاد ذرع و چارک، 82 در 137 سانتی متر، موشی رنگ با طرح لچک ترنج بافته شده در کاشان

30000000ریال

جفت ذرع وچارک کاشان 82x130

یک جفت فرش دستباف کد ESM1861 گل ابریشم کاشان در ابعاد ذرع و چارک با زمینه کرم و طرح لچک ترنج

3.00
مقایسه جزییات

جفت ذرع وچارک کاشان 82x130

یک جفت فرش دستباف کد ESM1861 گل ابریشم کاشان در ابعاد ذرع و چارک با زمینه کرم و طرح لچک ترنج

30000000ریال

ذرع ونیم کاشان 107x165

فرش دستباف گل ابریشم کاشان به رنگ موشی با طرح لچک ترنج و در ابعاد ذرع و نیم

3.00
مقایسه جزییات

ذرع ونیم کاشان 107x165

فرش دستباف گل ابریشم کاشان به رنگ موشی با طرح لچک ترنج و در ابعاد ذرع و نیم

18000000ریال

جفت قالیچه کاشان 138x230

یک جفت قالیچه دستباف کاشان با طرح لچک ترنج و زمینه کرم

4.00
مقایسه جزییات

جفت قالیچه کاشان 138x230

یک جفت قالیچه دستباف کاشان با طرح لچک ترنج و زمینه کرم

41000000ریال

ذرع وچارک کاشان 80x127

فرش دستباف گل ابریشم کاشان کد ESM479 در ابعاد ذرع چارک با طرح لچک ترنج و زمینه آبی رنگ

4.00
مقایسه جزییات

ذرع وچارک کاشان 80x127

فرش دستباف گل ابریشم کاشان کد ESM479 در ابعاد ذرع چارک با طرح لچک ترنج و زمینه آبی رنگ

16000000ریال

ذرع ونیم قم 99x149

فرش الوان با طرح خشتی بافته شده به دست بافندگان هنرمند شهر قم

3.00
مقایسه جزییات

ذرع ونیم قم 99x149

فرش الوان با طرح خشتی بافته شده به دست بافندگان هنرمند شهر قم

18000000ریال

ذرع ونیم قم 100x148

فرش دستباف قم با زمینه کرم و طرح لچک ترنج در ابعاد ذرع و نیم

0.00
مقایسه جزییات

ذرع ونیم قم 100x148

فرش دستباف قم با زمینه کرم و طرح لچک ترنج در ابعاد ذرع و نیم

25000000ریال

ذرع ونیم قم 105x153

ذرع و نیم دستباف قم با زمینه کرم و طرح درختی سروی

4.33
مقایسه جزییات

ذرع ونیم قم 105x153

ذرع و نیم دستباف قم با زمینه کرم و طرح درختی سروی

17000000ریال

ذرع ونیم قم 106x154

ذرع و نیم دستباف قم با طرح لچک ترنج و زمینه لاکی

0.00
مقایسه جزییات

ذرع ونیم قم 106x154

ذرع و نیم دستباف قم با طرح لچک ترنج و زمینه لاکی

24000000ریال

ذرع ونیم قم 105x148

ذرع و نیم دسنباف قم با زمینه کرم و طرح لچک ترنج

5.00
مقایسه جزییات

ذرع ونیم قم 105x148

ذرع و نیم دسنباف قم با زمینه کرم و طرح لچک ترنج

19000000ریال

ذرع ونیم قم 105x161

ذرع و نیم قم با زمینه کرم و طرح بته ای

0.00
مقایسه جزییات

ذرع ونیم قم 105x161

ذرع و نیم قم با زمینه کرم و طرح بته ای

24000000ریال

ذرع ونیم قم 100x147

ذرع و نیم بافته شده در قم با طرح ترنج دار و زمینه کرم

5.00
مقایسه جزییات

ذرع ونیم قم 100x147

ذرع و نیم بافته شده در قم با طرح ترنج دار و زمینه کرم

18000000ریال

ذرع ونیم قم 102x150

ذرع و نیم الوان با طرح خشتی هنر بافندگان خوش ذوق شهر قم

0.00
مقایسه جزییات

ذرع ونیم قم 102x150

ذرع و نیم الوان با طرح خشتی هنر بافندگان خوش ذوق شهر قم

19000000ریال

اولین  قبلی  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی  آخرین

ویدئو فرش