0 کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه
حالت نمایش

محصولات

تنچه 32x33

کیف سنتی تنچه کدZA 9011089 در ابعاد 32 در 33 سانتی متر بافت عشایر شیراز از پشم با کیفیت عالی

0.00
مقایسه جزییات

تنچه 32x33

کیف سنتی تنچه کدZA 9011089 در ابعاد 32 در 33 سانتی متر بافت عشایر شیراز از پشم با کیفیت عالی

6000000ریال

تنچه 31x29

کیف گبه قشقایی کدZA 8919805 در ابعاد 29 در 31 سانتی متر زینت بخش استایل هنردوستان

1.00
مقایسه جزییات

تنچه 31x29

کیف گبه قشقایی کدZA 8919805 در ابعاد 29 در 31 سانتی متر زینت بخش استایل هنردوستان

6000000ریال

تنچه 30x30

کیف تنچه کدZA8918896 بافت عشایران قشقایی شیراز،یک اکسسوری جذاب و زینت بخش استایل هنردوستان

1.50
مقایسه جزییات

تنچه 30x30

کیف تنچه کدZA8918896 بافت عشایران قشقایی شیراز،یک اکسسوری جذاب و زینت بخش استایل هنردوستان

6000000ریال

گلیم 139x264

گلیم قشقایی کدZA8916743 در ابعاد 139 در 264 سانتی متر

0.00
مقایسه جزییات

گلیم 139x264

گلیم قشقایی کدZA8916743 در ابعاد 139 در 264 سانتی متر

17000000ریال

گبه شیراز 150x199

گبه عشایری شیراز کدZA 9248787 در ابعاد 150 در 199 سانتی متر با طرح ذهنی و زمینه سبز

0.00
مقایسه جزییات

گبه شیراز 150x199

گبه عشایری شیراز کدZA 9248787 در ابعاد 150 در 199 سانتی متر با طرح ذهنی و زمینه سبز

18000000ریال

گبه شیراز 200x242

گبه شیراز کد ZA9409234به رنگ قرمز با طرح ذهنی باف در ابعاد 200 در 242

5.00
مقایسه جزییات

گبه شیراز 200x242

گبه شیراز کد ZA9409234به رنگ قرمز با طرح ذهنی باف در ابعاد 200 در 242

69500000ریال

گبه شیراز 194x290

گبه کناره شیرازکد ZA931609 با طرح ذهنی در ابعاد 194 در 290 با طیف رنگی قرمز و نارنجی

3.00
مقایسه جزییات

گبه شیراز 194x290

گبه کناره شیرازکد ZA931609 با طرح ذهنی در ابعاد 194 در 290 با طیف رنگی قرمز و نارنجی

43800000ریال

گبه شیراز 114x157

گبه ذهنی بافت شیراز کد ZA8811747 در ابعاد 114 در 157 سانتی متر با زمینه کرم از پشم خودرنگ با کیفیت بافت عالی

0.00
مقایسه جزییات

گبه شیراز 114x157

گبه ذهنی بافت شیراز کد ZA8811747 در ابعاد 114 در 157 سانتی متر با زمینه کرم از پشم خودرنگ با کیفیت بافت عالی

13000000ریال

گبه شیراز 83x303

گبه کناره شیراز کد ZA8623178 ریزبافت با طرح ذهنی و از جنس پشم عالی

5.00
مقایسه جزییات

گبه شیراز 83x303

گبه کناره شیراز کد ZA8623178 ریزبافت با طرح ذهنی و از جنس پشم عالی

36000000ریال

گبه شیراز 81x310

گبه کناره شیراز کدZA8447403 بافته شده از پشم عالی به رنگ کرم و طرح ذهنی

5.00
مقایسه جزییات

گبه شیراز 81x310

گبه کناره شیراز کدZA8447403 بافته شده از پشم عالی به رنگ کرم و طرح ذهنی

25000000ریال

گبه شیراز 79x195

گبه کناره شیراز با کدZA8342970 طرح ذهنی باف با طیف رنگی قرمز

5.00
مقایسه جزییات

گبه شیراز 79x195

گبه کناره شیراز با کدZA8342970 طرح ذهنی باف با طیف رنگی قرمز

12000000ریال

گبه شیراز 58x95

گبه کد ZA8236917 کرم رنگ با تار و پودی از پشم بافته ی دست عشایر هنرمند شیراز که تصویر یک بز را در میان آن به نقش درآورده اند

4.00
مقایسه جزییات

گبه شیراز 58x95

گبه کد ZA8236917 کرم رنگ با تار و پودی از پشم بافته ی دست عشایر هنرمند شیراز که تصویر یک بز را در میان آن به نقش درآورده اند

3500000ریال

فرش دستباف پرده ای نایین 155x246

فرش دستباف پرده ای یا چهار متری نایین 9لا کد TB96.487 با طرح لچک ترنج و زمینه زرشکی رنگ در ابعاد 155 در 246 سانتی متر

5.00
مقایسه جزییات

فرش دستباف پرده ای نایین 155x246

فرش دستباف پرده ای یا چهار متری نایین 9لا کد TB96.487 با طرح لچک ترنج و زمینه زرشکی رنگ در ابعاد 155 در 246 سانتی متر

63000000ریال

قالیچه دستباف نایین 120x180

قالیچه دستباف نایین کد TB96.455 با طرح لچک ترنج و زمینه کرم رنگ با تار و چله ای از جنس پنبه و پرزهایی از جنس پشم در ابعاد 120 در 180 سانتی متر

4.00
مقایسه جزییات

قالیچه دستباف نایین 120x180

قالیچه دستباف نایین کد TB96.455 با طرح لچک ترنج و زمینه کرم رنگ با تار و چله ای از جنس پنبه و پرزهایی از جنس پشم در ابعاد 120 در 180 سانتی متر

39000000ریال

فرش دستباف گرد نایین 150x150

فرش دستباف گرد یا دایره ای شکل نایین کد TB96440 در ابعاد 150 در 150 به رنگ بژ و طرح ترنج دار

3.00
مقایسه جزییات

فرش دستباف گرد نایین 150x150

فرش دستباف گرد یا دایره ای شکل نایین کد TB96440 در ابعاد 150 در 150 به رنگ بژ و طرح ترنج دار

41500000ریال

فرش دستباف دایره ای نایین 100x100

فرش دستباف دایره ای یا گرد نایین کد TB96.426 با طرح ترنج دار گنبدی و زمینه بژ رنگ

5.00
مقایسه جزییات

فرش دستباف دایره ای نایین 100x100

فرش دستباف دایره ای یا گرد نایین کد TB96.426 با طرح ترنج دار گنبدی و زمینه بژ رنگ

18000000ریال

پادری دستباف نایین 60x90

پادری دستباف نایین کد TB95.334 با طرح ترنج دار گنبدی و زمینه سورمه ای در ابعاد 60 در 90

5.00
مقایسه جزییات

پادری دستباف نایین 60x90

پادری دستباف نایین کد TB95.334 با طرح ترنج دار گنبدی و زمینه سورمه ای در ابعاد 60 در 90

8900000ریال

پادری دستباف نایین 60x92

پادری دستباف نایین کد TB95.274 با طرح ترنج دار گنبدی و زمینه آبی فیروزه ای

4.00
مقایسه جزییات

پادری دستباف نایین 60x92

پادری دستباف نایین کد TB95.274 با طرح ترنج دار گنبدی و زمینه آبی فیروزه ای

8900000ریال

فرش دستباف دایره ای نایین45x45

فرش دستباف دایره ای نایینYM006 در ابعاد 45 در 45

5.00
مقایسه جزییات

فرش دستباف دایره ای نایین45x45

فرش دستباف دایره ای نایینYM006 در ابعاد 45 در 45

1400000ریال

فرش نایین 45x45

فرش دستباف دایره ای نایینYM005 در ابعاد 45 در 45

5.00
مقایسه جزییات

فرش نایین 45x45

فرش دستباف دایره ای نایینYM005 در ابعاد 45 در 45

1400000ریال

اولین  قبلی  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  بعدی  آخرین

ویدئو فرش