0 کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه
حالت نمایش

پشتی

پشتی یلمه 60x100

پشتی یلمه کد RA204 با طرح لچک ترنج و رنگ لاکی با چله ی پشم

5.00
مقایسه جزییات

پشتی یلمه 60x100

پشتی یلمه کد RA204 با طرح لچک ترنج و رنگ لاکی با چله ی پشم

3000000ریال

پشتی یلمه 61x105

فرش پشتی دستباف یلمه کد RA210 که هنر ایرانیان را به رخ بیننده میکشد.با زمینه لاکی و طرح ترنج دار که از انواع فرش های روستایی است.

5.00
مقایسه جزییات

پشتی یلمه 61x105

فرش پشتی دستباف یلمه کد RA210 که هنر ایرانیان را به رخ بیننده میکشد.با زمینه لاکی و طرح ترنج دار که از انواع فرش های روستایی است.

3500000ریال

پشتی شهرضا 60x90

پشتی دستباف کد RA228 طرح لچک ترج کرم رنگ که به دست هنرمندان خوش ذوق شهرضا بافته شده است

3.00
مقایسه جزییات

پشتی شهرضا 60x90

پشتی دستباف کد RA228 طرح لچک ترج کرم رنگ که به دست هنرمندان خوش ذوق شهرضا بافته شده است

8500000ریال

ویدئو فرش