0 کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه
حالت نمایش

پادری

گبه شیراز 62x87

4.00
مقایسه جزییات

گبه شیراز 62x87

4200000ریال

گبه شیراز 58x86

5.00
مقایسه جزییات

گبه شیراز 58x86

4200000ریال

گبه شیراز 64x95

4.00
مقایسه جزییات

گبه شیراز 64x95

4200000ریال

گبه شیراز 60x87

4.00
مقایسه جزییات

گبه شیراز 60x87

4200000ریال

گبه شیراز 59x84

3.00
مقایسه جزییات

گبه شیراز 59x84

4950000ریال

گبه شیراز 61x85

5.00
مقایسه جزییات

گبه شیراز 61x85

4950000ریال

گبه شیراز 55x86

0.00
مقایسه جزییات

گبه شیراز 55x86

4440000ریال

گبه شیراز 62x85

4.00
مقایسه جزییات

گبه شیراز 62x85

4950000ریال

گبه شیراز 58x85

3.00
مقایسه جزییات

گبه شیراز 58x85

4950000ریال

گبه شیراز 60x88

گبه ی پادری شیراز با زمینه ی آبی روشن که در متن فرش آدمکی در وسط فرش و در 4 گوشه آن حیوانات 4 پا قرار دارد و نوعی از زندگی عشایری رو به ما نشان میدهد.

0.00
مقایسه جزییات

گبه شیراز 60x88

گبه ی پادری شیراز با زمینه ی آبی روشن که در متن فرش آدمکی در وسط فرش و در 4 گوشه آن حیوانات 4 پا قرار دارد و نوعی از زندگی عشایری رو به ما نشان میدهد.

4200000ریال

گبه شیراز 87x59

در گبه ی پیش رو ده درخت چنار بافته شده با زمینه ی زرد به اندازه ی برابر با رنگ متفاوت از زمینه و بافته ی بافنگان شیراز که برای بافت فرش سلیقه ی خاصی رو به خرج می دهند

3.00
مقایسه جزییات

گبه شیراز 87x59

در گبه ی پیش رو ده درخت چنار بافته شده با زمینه ی زرد به اندازه ی برابر با رنگ متفاوت از زمینه و بافته ی بافنگان شیراز که برای بافت فرش سلیقه ی خاصی رو به خرج می دهند

5300000ریال

گبه شیراز 60x84

گبه ی شیراز که شامل یک درخت تنومند و زیبا با زمینه ی لاکی را به تصویر کشیده و ذهنی بافی این پادری جلوه ی بزرگی و عظمت هنرمندان فرش دست باف را به چشم میزند.

4.00
مقایسه جزییات

گبه شیراز 60x84

گبه ی شیراز که شامل یک درخت تنومند و زیبا با زمینه ی لاکی را به تصویر کشیده و ذهنی بافی این پادری جلوه ی بزرگی و عظمت هنرمندان فرش دست باف را به چشم میزند.

5250000ریال

گبه شیراز 57x86

پادری گبه شیراز با اندازه 57 در 86 سانی متر زینت بخش اتاق تان خواهد بود. با طرح و نقشی ذهنی باف و تار و چله ای از جنس پشم و کیفیتی عالی.

5.00
مقایسه جزییات

گبه شیراز 57x86

پادری گبه شیراز با اندازه 57 در 86 سانی متر زینت بخش اتاق تان خواهد بود. با طرح و نقشی ذهنی باف و تار و چله ای از جنس پشم و کیفیتی عالی.

5350000ریال

گبه شیراز 59x89

فرش پادری شیراز با زمینه ی آبی روشن یا همان آبی آسمانی مورد توجه بسیاری از هنر دوستان می باشد.چرا که در نقش آن بزهایی است که عشایر ذهنی باف آنهارا بوجود آورده اند.

5.00
مقایسه جزییات

گبه شیراز 59x89

فرش پادری شیراز با زمینه ی آبی روشن یا همان آبی آسمانی مورد توجه بسیاری از هنر دوستان می باشد.چرا که در نقش آن بزهایی است که عشایر ذهنی باف آنهارا بوجود آورده اند.

5490000ریال

گبه شیراز 61x85

4.00
مقایسه جزییات

گبه شیراز 61x85

5250000ریال

گبه شیراز 58x84

گبه ی پادری شیراز که بافندگان عشایری آنرا بافته اند.ترکیبی از چند رنگ زیبا و آرام است و ویژگی زیبای گبه ذهنی بافی آن است که مهارت و فن آنرا بافندگان عشایری شیراز با دستان توانمند خود در بردارند.

5.00
مقایسه جزییات

گبه شیراز 58x84

گبه ی پادری شیراز که بافندگان عشایری آنرا بافته اند.ترکیبی از چند رنگ زیبا و آرام است و ویژگی زیبای گبه ذهنی بافی آن است که مهارت و فن آنرا بافندگان عشایری شیراز با دستان توانمند خود در بردارند.

5250000ریال

ویدئو فرش