0 کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه
حالت نمایش

قالیچه(3مترمربع)

قالیچه کاشان 140x220

قالیچه ابریشم کاشان به رنگ موشی و طرح لچک ترنج با تراکمی معادل 50 رج

5.00
مقایسه جزییات

قالیچه کاشان 140x220

قالیچه ابریشم کاشان به رنگ موشی و طرح لچک ترنج با تراکمی معادل 50 رج

146000000ریال

قالیچه کاشان 145x222

قالیچه گل ابریشم کاشان با زمینه سورمه ای و طرح لچک ترنج

0.00
مقایسه جزییات

قالیچه کاشان 145x222

قالیچه گل ابریشم کاشان با زمینه سورمه ای و طرح لچک ترنج

35000000ریال

جفت قالیچه کاشان 140x215

یک چفت قالیچه دستباف به رنگ موشی و با طرح لچک ترنج بافته شده در شهر قم

2.00
مقایسه جزییات

جفت قالیچه کاشان 140x215

یک چفت قالیچه دستباف به رنگ موشی و با طرح لچک ترنج بافته شده در شهر قم

44000000ریال

قالیچه کاشان 140x220

قالیچه دستباف گل ابریشم بافته شده در کاشان با زمینه کرم و طرح لچک ترنج

0.00
مقایسه جزییات

قالیچه کاشان 140x220

قالیچه دستباف گل ابریشم بافته شده در کاشان با زمینه کرم و طرح لچک ترنج

35000000ریال

قالیچه کاشان 140x225

قالیچه دستباف گل ابریشم به رنگ کرم با طرح لچک ترنج حاصل هنر بافندگان خوش ذوق کاشان

3.00
مقایسه جزییات

قالیچه کاشان 140x225

قالیچه دستباف گل ابریشم به رنگ کرم با طرح لچک ترنج حاصل هنر بافندگان خوش ذوق کاشان

35000000ریال

قالیچه کاشان 145x220

قالیچه گل ابریشم کاشان با زمینه موشی و طرح لچک ترنج

5.00
مقایسه جزییات

قالیچه کاشان 145x220

قالیچه گل ابریشم کاشان با زمینه موشی و طرح لچک ترنج

38500000ریال

جفت قالیچه کاشان 138x230

یک جفت قالیچه دستباف کاشان با طرح لچک ترنج و زمینه کرم

4.00
مقایسه جزییات

جفت قالیچه کاشان 138x230

یک جفت قالیچه دستباف کاشان با طرح لچک ترنج و زمینه کرم

41000000ریال

قالیچه اصفهان150x200

4.00
مقایسه جزییات

قالیچه اصفهان150x200

600000000ریال

قالیچه اصفهان130x220

4.00
مقایسه جزییات

قالیچه اصفهان130x220

80000000ریال

قالیچه اصفهان200x250

0.00
مقایسه جزییات

قالیچه اصفهان200x250

350000000ریال

قالیچه شهرضا 203x250

قالیچه شهرضای اصفهان با زمینه ی لاکی و طرح لچک ترنج

5.00
مقایسه جزییات

قالیچه شهرضا 203x250

قالیچه شهرضای اصفهان با زمینه ی لاکی و طرح لچک ترنج

37000000ریال

قالیچه قم 127x214

قالیچه چله ابریشم با زمینه مشکی و طرح افشان هنر بافندگان خوش ذوق قم

5.00
مقایسه جزییات

قالیچه قم 127x214

قالیچه چله ابریشم با زمینه مشکی و طرح افشان هنر بافندگان خوش ذوق قم

82000000ریال

قالیچه قم 130x204

قالیچه چله ابریشم قم یا زمینه کرم و طرح افشان

5.00
مقایسه جزییات

قالیچه قم 130x204

قالیچه چله ابریشم قم یا زمینه کرم و طرح افشان

78000000ریال

قالیچه قم 132x200

قالیچه چله ابریشم با زمینه مشکی و طرح درختی و تراکمی معادل 50 رج بافته شده در شهر قم

3.00
مقایسه جزییات

قالیچه قم 132x200

قالیچه چله ابریشم با زمینه مشکی و طرح درختی و تراکمی معادل 50 رج بافته شده در شهر قم

75000000ریال

قالیچه قم 134x195

قالیچه دستباف کرم رنگ با طرح لچک ترنج هنر بافندگان شهر قم

4.00
مقایسه جزییات

قالیچه قم 134x195

قالیچه دستباف کرم رنگ با طرح لچک ترنج هنر بافندگان شهر قم

38000000ریال

قالیچه قم 128x200

قالیچه ای با زمینه سورمه ای که در آن بافندگان شهر قم با تارهایی از جنس ابریشم طرح درختی را به تصویر کشیده اند

0.00
مقایسه جزییات

قالیچه قم 128x200

قالیچه ای با زمینه سورمه ای که در آن بافندگان شهر قم با تارهایی از جنس ابریشم طرح درختی را به تصویر کشیده اند

65000000ریال

قالیچه قم 136x216

قالیچه دستباف چله ابریشم قم با طرح محرمات ، زمینه الوان و تراکمی معادل 50 رج

5.00
مقایسه جزییات

قالیچه قم 136x216

قالیچه دستباف چله ابریشم قم با طرح محرمات ، زمینه الوان و تراکمی معادل 50 رج

79000000ریال

قالیچه قم 131x200

قالیچه دستباف چله ابریشم با طرح خشتی هنر بافندگان شهر قم

5.00
مقایسه جزییات

قالیچه قم 131x200

قالیچه دستباف چله ابریشم با طرح خشتی هنر بافندگان شهر قم

59000000ریال

قالیچه قم 132x200

قالیچه دستباف که در آن بافندگان قم طرح خشتی را با رنگ های مختلف به زیبایی به تصویر کشیده اند

3.00
مقایسه جزییات

قالیچه قم 132x200

قالیچه دستباف که در آن بافندگان قم طرح خشتی را با رنگ های مختلف به زیبایی به تصویر کشیده اند

35000000ریال

قالیچه قم 131x200

قالیچه ای که بافندگان هنرمند قم با رنگ های مختلف طرح خشتی را به تصویر کشیده اند

5.00
مقایسه جزییات

قالیچه قم 131x200

قالیچه ای که بافندگان هنرمند قم با رنگ های مختلف طرح خشتی را به تصویر کشیده اند

31000000ریال

اولین  قبلی  1  2  3  4  بعدی  آخرین

ویدئو فرش