0 کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه
حالت نمایش

ذرع ونیم(کمتراز2مترمربع)

ذرع ونیم قم 105x161

ذرع و نیم قم با زمینه کرم و طرح بته ای

0.00
مقایسه جزییات

ذرع ونیم قم 105x161

ذرع و نیم قم با زمینه کرم و طرح بته ای

24000000ریال

ذرع ونیم قم 100x147

ذرع و نیم بافته شده در قم با طرح ترنج دار و زمینه کرم

5.00
مقایسه جزییات

ذرع ونیم قم 100x147

ذرع و نیم بافته شده در قم با طرح ترنج دار و زمینه کرم

18000000ریال

ذرع ونیم قم 102x150

ذرع و نیم الوان با طرح خشتی هنر بافندگان خوش ذوق شهر قم

0.00
مقایسه جزییات

ذرع ونیم قم 102x150

ذرع و نیم الوان با طرح خشتی هنر بافندگان خوش ذوق شهر قم

19000000ریال

ذرع ونیم قم 101x157

ذرع و نیم کرم رنگ با طرح لچک ترنج و تارهایی از جنس ابریشم حاصل هنر بافندگان خوش ذوق قم

5.00
مقایسه جزییات

ذرع ونیم قم 101x157

ذرع و نیم کرم رنگ با طرح لچک ترنج و تارهایی از جنس ابریشم حاصل هنر بافندگان خوش ذوق قم

33000000ریال

ذرع و نیم شهرضا 100x154

5.00
مقایسه جزییات

ذرع و نیم شهرضا 100x154

14500000ریال

ذرع ونیم قم 100x144

ذرع و نیم چله ابریشم قم با زمینه کرم و طرح درختی

5.00
مقایسه جزییات

ذرع ونیم قم 100x144

ذرع و نیم چله ابریشم قم با زمینه کرم و طرح درختی

28000000ریال

ذرع ونیم قم 103x159

فرش چله ابریشم قم در ابعاد ذرع و نیم با زمینه مسی و طرح لچک ترنج

4.00
مقایسه جزییات

ذرع ونیم قم 103x159

فرش چله ابریشم قم در ابعاد ذرع و نیم با زمینه مسی و طرح لچک ترنج

31000000ریال

ذرع ونیم قم 100x163

ذرع و نیم چله ابریشم قم با زمینه کرم و طرح بته ای

5.00
مقایسه جزییات

ذرع ونیم قم 100x163

ذرع و نیم چله ابریشم قم با زمینه کرم و طرح بته ای

37000000ریال

ذرع ونیم قم 102x149

ذرع و نیمی که در آن بافندگان قم با تارهایی از جنس ابریشم و با استفاده از رنگ های مختلف طرح قابی را به زیبایی هرچه تمام به تصویر درآورده اند

5.00
مقایسه جزییات

ذرع ونیم قم 102x149

ذرع و نیمی که در آن بافندگان قم با تارهایی از جنس ابریشم و با استفاده از رنگ های مختلف طرح قابی را به زیبایی هرچه تمام به تصویر درآورده اند

29000000ریال

ذرع ونیم قم 101x155

فرشی با ابعاد ذرع و نیم و زمینه مشکی که در آن بافندگان خوش ذوق قم با تارهایی از جنس ابریشم طرح محرابی گلدانی را به تصویر کشیده اند

5.00
مقایسه جزییات

ذرع ونیم قم 101x155

فرشی با ابعاد ذرع و نیم و زمینه مشکی که در آن بافندگان خوش ذوق قم با تارهایی از جنس ابریشم طرح محرابی گلدانی را به تصویر کشیده اند

37000000ریال

ذرع ونیم قم 101x146

ذرع و نیم چله ابریشم قم با زمینه کرم و طرح لچک ترنج

5.00
مقایسه جزییات

ذرع ونیم قم 101x146

ذرع و نیم چله ابریشم قم با زمینه کرم و طرح لچک ترنج

28000000ریال

ذرع ونیم قم 101x147

فرش دستباف چله ابریشم در ابعاد ذرع و نیم که درآن بافندگان هنرمند قم با رنگ های مختلف طرح قابی را به تصویر کشیده اند

5.00
مقایسه جزییات

ذرع ونیم قم 101x147

فرش دستباف چله ابریشم در ابعاد ذرع و نیم که درآن بافندگان هنرمند قم با رنگ های مختلف طرح قابی را به تصویر کشیده اند

25000000ریال

ذرع ونیم قم 102x155

فرش دستباف چله ابریشم در ابعاد ذرع و نیم با زمینه سورمه ای و طرح بته ای هنر بافندگان قم

5.00
مقایسه جزییات

ذرع ونیم قم 102x155

فرش دستباف چله ابریشم در ابعاد ذرع و نیم با زمینه سورمه ای و طرح بته ای هنر بافندگان قم

28000000ریال

ذرع ونیم قم 100x154

فرش دستباف چله ابریشم قم طرح درختی گلدانی با زمینه کرم در ابعاد ذرع و نیم

5.00
مقایسه جزییات

ذرع ونیم قم 100x154

فرش دستباف چله ابریشم قم طرح درختی گلدانی با زمینه کرم در ابعاد ذرع و نیم

32000000ریال

ذرع و نیم شهرضا 120x180

4.00
مقایسه جزییات

ذرع و نیم شهرضا 120x180

32000000ریال

ذرع و نیم شهرضا 120x180

5.00
مقایسه جزییات

ذرع و نیم شهرضا 120x180

16000000ریال

ذرع ونیم قم 100x157

فرش چله ابریشم قم با زمینه کرم رنگ و طرح لچک ترنج در ابعاد ذرع ونیم

0.00
مقایسه جزییات

ذرع ونیم قم 100x157

فرش چله ابریشم قم با زمینه کرم رنگ و طرح لچک ترنج در ابعاد ذرع ونیم

25000000ریال

ذرع ونیم قم 101x148

فرش چله ابریشم سرمه ای رنگ که با طرح درختی هنر بافندگان قم را در ابعاد ذرع و نیم نمایان می سازد

4.00
مقایسه جزییات

ذرع ونیم قم 101x148

فرش چله ابریشم سرمه ای رنگ که با طرح درختی هنر بافندگان قم را در ابعاد ذرع و نیم نمایان می سازد

35000000ریال

ذرع ونیم قم 105x155

فرش ابریشمی با زمینه کرم رنگ طرح شکارگاه در ابعاد ذرع ونیم هنر بافندگان قم

3.00
مقایسه جزییات

ذرع ونیم قم 105x155

فرش ابریشمی با زمینه کرم رنگ طرح شکارگاه در ابعاد ذرع ونیم هنر بافندگان قم

35000000ریال

ذرع و نیم یلمه 100x150

فرش دستباف با طرح خشتی در ابعاد ذرع ونیم به رنگ لاکی بافته شده در یلمه

4.00
مقایسه جزییات

ذرع و نیم یلمه 100x150

فرش دستباف با طرح خشتی در ابعاد ذرع ونیم به رنگ لاکی بافته شده در یلمه

6600000ریال

اولین  قبلی  1  2  3  4  5  بعدی  آخرین

ویدئو فرش