0 کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه
حالت نمایش

ذرع چارک (کمتراز1مترمربع)

ذرع چارک جوزان ملایر70x97

فرش دستباف ذرع چارک یا یک متری کد BAT9770 بافت جوزان ملایر با طرح لچک ترنج هندسی

5.00
مقایسه جزییات

ذرع چارک جوزان ملایر70x97

فرش دستباف ذرع چارک یا یک متری کد BAT9770 بافت جوزان ملایر با طرح لچک ترنج هندسی

4600000ریال

ذرع چارک جوزان ملایر 65x100

فرش دستباف ذرع چارک یا یک متری بافت جوزان ملایر با طرح لچک ترنج با کد BAT10065

3.50
مقایسه جزییات

ذرع چارک جوزان ملایر 65x100

فرش دستباف ذرع چارک یا یک متری بافت جوزان ملایر با طرح لچک ترنج با کد BAT10065

5000000ریال

ذرع چارک جوزان ملایر 67x104

فرش دستباف ذرع چارک یا یک متری ملایر کد BAT10467

5.00
مقایسه جزییات

ذرع چارک جوزان ملایر 67x104

فرش دستباف ذرع چارک یا یک متری ملایر کد BAT10467

5000000ریال

ذرع چارک دستباف قم64x88

فرش دستباف قم کد BAT8864 در ابعاد ذرع چارک یا یک متری با طرح لچک ترنج کف ساده

5.00
مقایسه جزییات

ذرع چارک دستباف قم64x88

فرش دستباف قم کد BAT8864 در ابعاد ذرع چارک یا یک متری با طرح لچک ترنج کف ساده

5200000ریال

جفت ذرع وچارک کاشان 82x137

یک جفت فرش دستباف کد ESM1864 در ابعاد ذرع و چارک، 82 در 137 سانتی متر، موشی رنگ با طرح لچک ترنج بافته شده در کاشان

3.00
مقایسه جزییات

جفت ذرع وچارک کاشان 82x137

یک جفت فرش دستباف کد ESM1864 در ابعاد ذرع و چارک، 82 در 137 سانتی متر، موشی رنگ با طرح لچک ترنج بافته شده در کاشان

30000000ریال

جفت ذرع وچارک کاشان 82x130

یک جفت فرش دستباف کد ESM1861 گل ابریشم کاشان در ابعاد ذرع و چارک با زمینه کرم و طرح لچک ترنج

3.00
مقایسه جزییات

جفت ذرع وچارک کاشان 82x130

یک جفت فرش دستباف کد ESM1861 گل ابریشم کاشان در ابعاد ذرع و چارک با زمینه کرم و طرح لچک ترنج

30000000ریال

ذرع وچارک کاشان 80x127

فرش دستباف گل ابریشم کاشان کد ESM479 در ابعاد ذرع چارک با طرح لچک ترنج و زمینه آبی رنگ

4.00
مقایسه جزییات

ذرع وچارک کاشان 80x127

فرش دستباف گل ابریشم کاشان کد ESM479 در ابعاد ذرع چارک با طرح لچک ترنج و زمینه آبی رنگ

16000000ریال

ذرع چارک قشقایی 60x118

ذرع چارک قشقایی شیراز کد RA212 با رنگ بندی الوانی

4.00
مقایسه جزییات

ذرع چارک قشقایی 60x118

ذرع چارک قشقایی شیراز کد RA212 با رنگ بندی الوانی

3500000ریال

ذرع چارک یلمه 80x142

فرش دستباف یلمه کد RA201 با طرح لچک ترنج در ابعاد ذرع چارک، 80 در 142 سانتی متر

2.60
مقایسه جزییات

ذرع چارک یلمه 80x142

فرش دستباف یلمه کد RA201 با طرح لچک ترنج در ابعاد ذرع چارک، 80 در 142 سانتی متر

3600000ریال

ذرع وچارک کاشان 84x125

فرش کد ESM4 در ابعاد ذرع چارک و به طور دقیق 84 در 125 سانتی متر به رنگ کرم و طرح لچک ترنج بافت کاشان

3.00
مقایسه جزییات

ذرع وچارک کاشان 84x125

فرش کد ESM4 در ابعاد ذرع چارک و به طور دقیق 84 در 125 سانتی متر به رنگ کرم و طرح لچک ترنج بافت کاشان

16000000ریال

ذرع چارک کاشان 90x61

ذرع چارک کد BA10417 بافت کاشان در ابعاد 61 در 90 سانتی متر با زمینه لاکی

1.00
مقایسه جزییات

ذرع چارک کاشان 90x61

ذرع چارک کد BA10417 بافت کاشان در ابعاد 61 در 90 سانتی متر با زمینه لاکی

3000000ریال

ذرع چارک بختیار 70x89

ذرع چارک دستباف بختیار کدBA1893 با ابعاد 70 در 89 سانتی متر طرح گلدانی با زمینه کرم

3.25
مقایسه جزییات

ذرع چارک بختیار 70x89

ذرع چارک دستباف بختیار کدBA1893 با ابعاد 70 در 89 سانتی متر طرح گلدانی با زمینه کرم

4000000ریال

ویدئو فرش