0 کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه
حالت نمایش

تابلو فرش

نیاز88x62

تابلو فرش دستباف چله ابریشم تبریز با طرح نیاز

5.00
مقایسه جزییات

نیاز88x62

تابلو فرش دستباف چله ابریشم تبریز با طرح نیاز

38500000ریال

فرانسوی55x85

تابلوفرش مینیاتوری طرح فرانسوی بافته ی تبریز

5.00
مقایسه جزییات

فرانسوی55x85

تابلوفرش مینیاتوری طرح فرانسوی بافته ی تبریز

31900000ریال

دایره هستی74x114

تابلو فرش مینیاتوری طرح دایره هستی با چله ابریشم بافته شده در تبریز

4.50
مقایسه جزییات

دایره هستی74x114

تابلو فرش مینیاتوری طرح دایره هستی با چله ابریشم بافته شده در تبریز

57200000ریال

وان یکاد57x86

تابلو فرش دستباف تبریز طرح وان یکاد با تارهایی از جنس پنبه و پرز کرک گل ابریشم

2.50
مقایسه جزییات

وان یکاد57x86

تابلو فرش دستباف تبریز طرح وان یکاد با تارهایی از جنس پنبه و پرز کرک گل ابریشم

18600000ریال

گلدان50x68

تابلو فرش گلدان با گل هایی به رنگ سفید چله ابریشم و پرز کرک گل ابریشم هنر بافندگان تبریز

3.50
مقایسه جزییات

گلدان50x68

تابلو فرش گلدان با گل هایی به رنگ سفید چله ابریشم و پرز کرک گل ابریشم هنر بافندگان تبریز

20000000ریال

نان پز47x73

تابلو فرش دستباف طرح نان پز به رنگ الوان چله ابریشم و پرز کرک گل ابریشم هنر بافندگان خوش ذوق تبریز

4.00
مقایسه جزییات

نان پز47x73

تابلو فرش دستباف طرح نان پز به رنگ الوان چله ابریشم و پرز کرک گل ابریشم هنر بافندگان خوش ذوق تبریز

20000000ریال

وان یکاد پنج تن 68x76

4.00
مقایسه جزییات

وان یکاد پنج تن 68x76

10000000ریال

ویدئو فرش