0 کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه
حالت نمایش

قالی12متری

قالی 15متری مشهد350x495

فرش بزرگ پارچه کد HRAS13با کرک و ابریشم و چله ابریشم بافته شده در رجشمار حدود 50 حاصل بافت بافندگان هنرمند روستای یوسف آباد مشهد

5.00
مقایسه جزییات

قالی 15متری مشهد350x495

فرش بزرگ پارچه کد HRAS13با کرک و ابریشم و چله ابریشم بافته شده در رجشمار حدود 50 حاصل بافت بافندگان هنرمند روستای یوسف آباد مشهد

850000000ریال

قالی 15متری مشهد340x460

قالی دستباف 15متری مشهد کد HRAS12 نقشه برگرفته از تبریز و کرمان با نقوش گل فرنگ و بته و گلهای شاه عباسی در متن

4.17
مقایسه جزییات

قالی 15متری مشهد340x460

قالی دستباف 15متری مشهد کد HRAS12 نقشه برگرفته از تبریز و کرمان با نقوش گل فرنگ و بته و گلهای شاه عباسی در متن

550000000ریال

قالی 12متری مشهد295x400

فرش دستباف دوازده متری مشهد کد HRAS28 افشان گل درشت با پشم دست ریس و رنگ های گیاهی و گل ابریشم با رنگ آمیزی دکوراتیو

3.67
مقایسه جزییات

قالی 12متری مشهد295x400

فرش دستباف دوازده متری مشهد کد HRAS28 افشان گل درشت با پشم دست ریس و رنگ های گیاهی و گل ابریشم با رنگ آمیزی دکوراتیو

165000000ریال

قالی 12متری مشهد290x426

قالی 12 متری مشهد کد HRAS19 با طرح افشان و پشم دست ریس با رنگهای گیاهی و گل ابریشم با رجشمار 42 بافته شده

4.25
مقایسه جزییات

قالی 12متری مشهد290x426

قالی 12 متری مشهد کد HRAS19 با طرح افشان و پشم دست ریس با رنگهای گیاهی و گل ابریشم با رجشمار 42 بافته شده

203000000ریال

قالی 12متری اصفهان 303x414

قالی 12 متری اصفهان کد RA239 چله ابریشم با رنگ زمینه کرم و طرح و نقش لچک ترنج ، تک خفت بوده و جفت هم دارد

3.00
مقایسه جزییات

قالی 12متری اصفهان 303x414

قالی 12 متری اصفهان کد RA239 چله ابریشم با رنگ زمینه کرم و طرح و نقش لچک ترنج ، تک خفت بوده و جفت هم دارد

2038000000ریال

قالی 12متری اصفهان 412x312

قالی 12 متری کد RA89 ابریشمی کرم رنگ با طرح لچک ترنج 56 رج بافته شده در اصفهان

3.40
مقایسه جزییات

قالی 12متری اصفهان 412x312

قالی 12 متری کد RA89 ابریشمی کرم رنگ با طرح لچک ترنج 56 رج بافته شده در اصفهان

1430000000ریال

قالی 12متری اصفهان 307x424

قالی 70 رج اصفهان کد RA238 زمینه کرم با طرح لچک ترنج و تار و چله ای از جنس ابریشم

5.00
مقایسه جزییات

قالی 12متری اصفهان 307x424

قالی 70 رج اصفهان کد RA238 زمینه کرم با طرح لچک ترنج و تار و چله ای از جنس ابریشم

5500000000ریال

قالی 12 متری قم 293x394

قالی چله ابریشم 12 متری قم کد EQ2532/3 با طرح و نقش لچک ترنج و تار و چله ای از جنس ابریشم و کیفیتی عالی.

5.00
مقایسه جزییات

قالی 12 متری قم 293x394

قالی چله ابریشم 12 متری قم کد EQ2532/3 با طرح و نقش لچک ترنج و تار و چله ای از جنس ابریشم و کیفیتی عالی.

400000000ریال

ویدئو فرش