0 کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه
حالت نمایش

قالی9متری

قالی 9 متری کاشان 250x350

قالی 9 متری کاشان LD880 250در350 سانتی متر لچک ترنج کرم رنگ

3.50
مقایسه جزییات

قالی 9 متری کاشان 250x350

قالی 9 متری کاشان LD880 250در350 سانتی متر لچک ترنج کرم رنگ

235000000ریال

قالی 9 متری کاشان 250x350

قالی 9 متری کاشان کد LD822 با ابعاد 250در350 سانتی متر و طرح لچک ترنج و زمینه کرم رنگ

5.00
مقایسه جزییات

قالی 9 متری کاشان 250x350

قالی 9 متری کاشان کد LD822 با ابعاد 250در350 سانتی متر و طرح لچک ترنج و زمینه کرم رنگ

235000000ریال

قالی 9 متری کاشان 250x350

قالی 9 متری کاشان LD110 در ابعاد 250در350 سانتی متر با طرح لچک ترنج و زمینه کرم رنگ

5.00
مقایسه جزییات

قالی 9 متری کاشان 250x350

قالی 9 متری کاشان LD110 در ابعاد 250در350 سانتی متر با طرح لچک ترنج و زمینه کرم رنگ

355000000ریال

قالی 9 متری کاشان 250x350

قالی 9 متری کاشان LD873 250در350 سانتی متر لچک ترنج کرم رنگ

0.00
مقایسه جزییات

قالی 9 متری کاشان 250x350

قالی 9 متری کاشان LD873 250در350 سانتی متر لچک ترنج کرم رنگ

335000000ریال

قالی 9 متری کاشان 250x350

قالی 9 متری کاشان LD334 250در350 سانتی متر لچک ترنج کرم رنگ

0.00
مقایسه جزییات

قالی 9 متری کاشان 250x350

قالی 9 متری کاشان LD334 250در350 سانتی متر لچک ترنج کرم رنگ

335000000ریال

قالی 8متری مشهد240x340

قالی نه متری دستباف کد HRAS29 نقشه برگرفته از نقوش تبریز با بته جقه هایی در لچک ترنج که با گل فرنگ تلفیق یافته و افشان شاه عباسی در متن حاشیه و ترنج با کف خلوت و ساده که با کرک و ابریشم و چله ابریشم در رجشمار 50 بافته شده

4.29
مقایسه جزییات

قالی 8متری مشهد240x340

قالی نه متری دستباف کد HRAS29 نقشه برگرفته از نقوش تبریز با بته جقه هایی در لچک ترنج که با گل فرنگ تلفیق یافته و افشان شاه عباسی در متن حاشیه و ترنج با کف خلوت و ساده که با کرک و ابریشم و چله ابریشم در رجشمار 50 بافته شده

242000000ریال

قالی 9متری اصفهان 251x358

قالی 9 متری چله ابریشم اصفهان کد RA237 با طرح لچک ترنج و رنگ خاکی مرمری که تک خفت بوده و جفت هم دارد

4.67
مقایسه جزییات

قالی 9متری اصفهان 251x358

قالی 9 متری چله ابریشم اصفهان کد RA237 با طرح لچک ترنج و رنگ خاکی مرمری که تک خفت بوده و جفت هم دارد

1430000000ریال

قالی 9 متری قم 254x345

قالی 9 متری چله ابریشم کد EQ6503 با طرح لچک ترنج، زمینه کرم و تراکمی معادل 50 رج جلوه گر هنر بافندگان شهر قم

5.00
مقایسه جزییات

قالی 9 متری قم 254x345

قالی 9 متری چله ابریشم کد EQ6503 با طرح لچک ترنج، زمینه کرم و تراکمی معادل 50 رج جلوه گر هنر بافندگان شهر قم

250000000ریال

قالی 9 متری قم 249x348

قالی چله ابریشم9 متری کد EQ6557 با طرح لچک ترنج، زمینه کرم و تراکمی معادل 50 رج هنر بافندگان قم

4.00
مقایسه جزییات

قالی 9 متری قم 249x348

قالی چله ابریشم9 متری کد EQ6557 با طرح لچک ترنج، زمینه کرم و تراکمی معادل 50 رج هنر بافندگان قم

300000000ریال

قالی 9متری اصفهان 260x360

قالی 9 متری کد RA77 دو کف ابریشم 60 رج با زمینه گلبهی که با طرح لچک و ترنج به زیبایی هر چه تمام هنر بافندگان اصفهان را به تصویر می کشد

3.00
مقایسه جزییات

قالی 9متری اصفهان 260x360

قالی 9 متری کد RA77 دو کف ابریشم 60 رج با زمینه گلبهی که با طرح لچک و ترنج به زیبایی هر چه تمام هنر بافندگان اصفهان را به تصویر می کشد

1045000000ریال

قالی 9 متری قم 244x343

قالی 9 متری کد EQ6403 با طرح و نقش لچک ترنج که در قم بافته شده است. و با تار و چله پنبه و کیفیتی عالی.

3.67
مقایسه جزییات

قالی 9 متری قم 244x343

قالی 9 متری کد EQ6403 با طرح و نقش لچک ترنج که در قم بافته شده است. و با تار و چله پنبه و کیفیتی عالی.

160000000ریال

قالی 9 متری قم 247x343

قالی 9متری کد EQ6449 با طرح و نقش ترنج دار باقت قم با تار و چله پنبه و کیفیتی عالی.

5.00
مقایسه جزییات

قالی 9 متری قم 247x343

قالی 9متری کد EQ6449 با طرح و نقش ترنج دار باقت قم با تار و چله پنبه و کیفیتی عالی.

210000000ریال

قالی 9 متری قم 242x354

فرش دستباف 9 متری کد EQ6316 با زمینه کرم و طرح خشتی هنر بافندگان قم

4.00
مقایسه جزییات

قالی 9 متری قم 242x354

فرش دستباف 9 متری کد EQ6316 با زمینه کرم و طرح خشتی هنر بافندگان قم

160000000ریال

قالی 9 متری کاشان 255x360

قالی 9 متری گل ابریشم کاشان کد ESM1419 با طرح لچک ترنج و 50 رج در ابعاد 255 در 360 سانتی متر

2.80
مقایسه جزییات

قالی 9 متری کاشان 255x360

قالی 9 متری گل ابریشم کاشان کد ESM1419 با طرح لچک ترنج و 50 رج در ابعاد 255 در 360 سانتی متر

295000000ریال

قالی9متری کاشان 250x355

قالی 9متری کاشان کد ESM1412 با طرح و نقش لچک ترنج در ابعاد 250 در 355 سانتی متر

5.00
مقایسه جزییات

قالی9متری کاشان 250x355

قالی 9متری کاشان کد ESM1412 با طرح و نقش لچک ترنج در ابعاد 250 در 355 سانتی متر

308000000ریال

ویدئو فرش