0 کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه
حالت نمایش

قالی6متری

قالی 6 متری کاشان 200x300

قالی ابریشم 6 متری با زمینه کرم و طرح لچک ترنج و تراکمی معادل 50 رج حاصل دستان هنرمند بافندگان کاشان

3.00
مقایسه جزییات

قالی 6 متری کاشان 200x300

قالی ابریشم 6 متری با زمینه کرم و طرح لچک ترنج و تراکمی معادل 50 رج حاصل دستان هنرمند بافندگان کاشان

193000000ریال

قالی 6 متری کاشان 205x300

قالی دستباف گل ابریشم کاشان در ابعاد 6 متری با زمینه کرم و طرح لچک ترنج

3.67
مقایسه جزییات

قالی 6 متری کاشان 205x300

قالی دستباف گل ابریشم کاشان در ابعاد 6 متری با زمینه کرم و طرح لچک ترنج

110000000ریال

جفت قالی 6 متری کاشان 200x300

یک جفت فرش دستباف 6 متری کاشان با زمینه کرم و طرح لچک ترنج

3.50
مقایسه جزییات

جفت قالی 6 متری کاشان 200x300

یک جفت فرش دستباف 6 متری کاشان با زمینه کرم و طرح لچک ترنج

98000000ریال

جفت قالی6 متری کاشان 207x307

یک جفت قالی ابریشم کاشان در ابعاد 6 متری با زمینه مسی و طرح لچک ترنج و با تراکمی معادل 50 رج

0.00
مقایسه جزییات

جفت قالی6 متری کاشان 207x307

یک جفت قالی ابریشم کاشان در ابعاد 6 متری با زمینه مسی و طرح لچک ترنج و با تراکمی معادل 50 رج

380000000ریال

جفت قالی 6 متری کاشان 200x305

یک جفت قالی 6 متری با زمینه کرم و طرح لچک ترنج هنر بافندگان خوش ذوق کاشان

5.00
مقایسه جزییات

جفت قالی 6 متری کاشان 200x305

یک جفت قالی 6 متری با زمینه کرم و طرح لچک ترنج هنر بافندگان خوش ذوق کاشان

110000000ریال

جفت قالی 6 متری کاشان 200x305

جفت قالی 6 متری دستباف کاشان با طرح لچک ترنج و زمینه کرم رنگ

4.00
مقایسه جزییات

جفت قالی 6 متری کاشان 200x305

جفت قالی 6 متری دستباف کاشان با طرح لچک ترنج و زمینه کرم رنگ

180000000ریال

قالی 6 متری کاشان 200x316

فرش دستباف 6 متری کاشان به رنگ آبی و با طرح لچک ترنج

5.00
مقایسه جزییات

قالی 6 متری کاشان 200x316

فرش دستباف 6 متری کاشان به رنگ آبی و با طرح لچک ترنج

85000000ریال

قالی 6متری شهرضا 194x300

قالی 6 متری شهرضا با زمینه ی رنگی سرمه ایی و طرح و نقش لچک ترنج

5.00
مقایسه جزییات

قالی 6متری شهرضا 194x300

قالی 6 متری شهرضا با زمینه ی رنگی سرمه ایی و طرح و نقش لچک ترنج

44000000ریال

قالی 6متری شهرضا 195x298

قالی 6 متری با طرح و نقش لچک ترنج و زمینه ی کرم بافته شده شهرضای اصفهان

5.00
مقایسه جزییات

قالی 6متری شهرضا 195x298

قالی 6 متری با طرح و نقش لچک ترنج و زمینه ی کرم بافته شده شهرضای اصفهان

44000000ریال

قالی 6متری شهرضا 200x315

قالی 6متری شهرضای اصفهان با طرح و نقش لچک ترنج با رنگ لاکی به علاقمندان فرش دستباف تقدیم میشود

5.00
مقایسه جزییات

قالی 6متری شهرضا 200x315

قالی 6متری شهرضای اصفهان با طرح و نقش لچک ترنج با رنگ لاکی به علاقمندان فرش دستباف تقدیم میشود

44000000ریال

قالی 6 متری قم 200x291

قالی 6متری چله ابریشم با زمینه کرم و طرح لچک ترنج جلوه گر هنر بافندگان قم

5.00
مقایسه جزییات

قالی 6 متری قم 200x291

قالی 6متری چله ابریشم با زمینه کرم و طرح لچک ترنج جلوه گر هنر بافندگان قم

200000000ریال

قالی 6 متری قم 196x296

فرشی کرم رنگ با تارهایی از ابریشم و طرح لچک ترنج بافته شده به دستان هنرمند بافندگان قم

3.00
مقایسه جزییات

قالی 6 متری قم 196x296

فرشی کرم رنگ با تارهایی از ابریشم و طرح لچک ترنج بافته شده به دستان هنرمند بافندگان قم

200000000ریال

قالی 6 متری قم 200x292

فرش دستباف 6 متری که در آن بافندگان هنرمند قم طرحی خشتی را با رنگ های مختلف به تصویر کشیده اند

4.00
مقایسه جزییات

قالی 6 متری قم 200x292

فرش دستباف 6 متری که در آن بافندگان هنرمند قم طرحی خشتی را با رنگ های مختلف به تصویر کشیده اند

95000000ریال

قالی 6 متری قم 200x312

فرش دستباف با چله های ابریشمی و طرح لچک ترنج در تراکمی معادل 50 رج و ابعاد 6 متری هنر بافندگان قم

5.00
مقایسه جزییات

قالی 6 متری قم 200x312

فرش دستباف با چله های ابریشمی و طرح لچک ترنج در تراکمی معادل 50 رج و ابعاد 6 متری هنر بافندگان قم

150000000ریال

قالی 6 متری قم 196x298

قالی 6 متری چله ابریشم با زمینه مسی رنگ و طرح لچک ترنج و تراکمی معادل 50 رج بافته شده در قم

5.00
مقایسه جزییات

قالی 6 متری قم 196x298

قالی 6 متری چله ابریشم با زمینه مسی رنگ و طرح لچک ترنج و تراکمی معادل 50 رج بافته شده در قم

200000000ریال

قالی 6 متری قم 203x300

قالی 6 متری که بافندگان هنرمند قم به زیبایی هرچه تمام طرح خشتی را با رنگ های مختلف به تصویر کشیده اند

4.00
مقایسه جزییات

قالی 6 متری قم 203x300

قالی 6 متری که بافندگان هنرمند قم به زیبایی هرچه تمام طرح خشتی را با رنگ های مختلف به تصویر کشیده اند

95000000ریال

قالی 6 متری قم 194x294

قالی 6 متری با زمینه کرم و طرح لچک ترنج با تراکم 50 رج هنر دست بافندگان قم

5.00
مقایسه جزییات

قالی 6 متری قم 194x294

قالی 6 متری با زمینه کرم و طرح لچک ترنج با تراکم 50 رج هنر دست بافندگان قم

200000000ریال

قالی6 متری شیراز 205x300

5.00
مقایسه جزییات

قالی6 متری شیراز 205x300

60500000ریال

قالی 6متری اصفهان 200x304

فرش دستباف 6متری اصفهان با طرح لچک ترنج

5.00
مقایسه جزییات

قالی 6متری اصفهان 200x304

فرش دستباف 6متری اصفهان با طرح لچک ترنج

412000000ریال

قالی 6متری اصفهان 209x305

5.00
مقایسه جزییات

قالی 6متری اصفهان 209x305

550000000ریال

ویدئو فرش