0 کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه
حالت نمایش

قالی6متری

قالی 6 متری کاشان200x300

قالی 6 متری کاشان LD516 200در300 سانتی متر لچک ترنج کرم رنگ

5.00
مقایسه جزییات

قالی 6 متری کاشان200x300

قالی 6 متری کاشان LD516 200در300 سانتی متر لچک ترنج کرم رنگ

350000000ریال

قالی 6 متری کاشان200x300

قالی 6 متری کاشان LD176 200در300 سانتی متر لچک ترنج کرم رنگ

5.00
مقایسه جزییات

قالی 6 متری کاشان200x300

قالی 6 متری کاشان LD176 200در300 سانتی متر لچک ترنج کرم رنگ

145000000ریال

قالی 6 متری کاشان200x300

قالی 6 متری کاشان LD168 200در300 سانتی متر لچک ترنج کرم رنگ

0.00
مقایسه جزییات

قالی 6 متری کاشان200x300

قالی 6 متری کاشان LD168 200در300 سانتی متر لچک ترنج کرم رنگ

220000000ریال

قالی 6 متری کاشان 200x300

قالی 6 متری کاشان LD886 200در300 سانتی متر لچک ترنج کرم رنگ

1.00
مقایسه جزییات

قالی 6 متری کاشان 200x300

قالی 6 متری کاشان LD886 200در300 سانتی متر لچک ترنج کرم رنگ

220000000ریال

قالی 6 متری کاشان 200x300

قالی 6 متری کاشان LD871 200در300 سانتی متر لچک ترنج کرم رنگ

0.00
مقایسه جزییات

قالی 6 متری کاشان 200x300

قالی 6 متری کاشان LD871 200در300 سانتی متر لچک ترنج کرم رنگ

220000000ریال

قالی 6 متری کاشان200x300

قالی 6 متری کاشان LD458 200در300 سانتی متر لچک ترنج کرم رنگ

0.00
مقایسه جزییات

قالی 6 متری کاشان200x300

قالی 6 متری کاشان LD458 200در300 سانتی متر لچک ترنج کرم رنگ

220000000ریال

قالی 6 متری بیرجند 193x308

قالی 6 متری دستباف بیرجند کد ICC983214 طرح افشان با زمینه کرم رنگ

2.20
مقایسه جزییات

قالی 6 متری بیرجند 193x308

قالی 6 متری دستباف بیرجند کد ICC983214 طرح افشان با زمینه کرم رنگ

49500000ریال

قالی 6متری تبریز205x301

قالی 6 متری بافته شده در تبریز با چله ابریشم و طرح لچک ترنج

4.00
مقایسه جزییات

قالی 6متری تبریز205x301

قالی 6 متری بافته شده در تبریز با چله ابریشم و طرح لچک ترنج

605000000ریال

قالی 6متری تبریز198x307

قالی 6 متری تبریز با چله ابریشم و طرح ونقش لچک ترنج

2.25
مقایسه جزییات

قالی 6متری تبریز198x307

قالی 6 متری تبریز با چله ابریشم و طرح ونقش لچک ترنج

242000000ریال

قالی 6متری تبریز197x315

فرش دستباف تبریز کد ICC402440 با طرح زیر خاکی و چله ی ابریشم

4.33
مقایسه جزییات

قالی 6متری تبریز197x315

فرش دستباف تبریز کد ICC402440 با طرح زیر خاکی و چله ی ابریشم

297000000ریال

قالی 6متری بیرجند203x298

قالی 6 متری بیرجند طرح خشتی

4.67
مقایسه جزییات

قالی 6متری بیرجند203x298

قالی 6 متری بیرجند طرح خشتی

52000000ریال

قالی 6 متری بیرجند 202x300

قالی 6 متری بیرجند با طرح ماهی و زمینه کرم

4.50
مقایسه جزییات

قالی 6 متری بیرجند 202x300

قالی 6 متری بیرجند با طرح ماهی و زمینه کرم

60500000ریال

قالی 6متری تبریز203x293

قالی دستباف چله ابریشم تبریز با زمینه کرم و طرح لچک ترنج

2.50
مقایسه جزییات

قالی 6متری تبریز203x293

قالی دستباف چله ابریشم تبریز با زمینه کرم و طرح لچک ترنج

286000000ریال

قالی 6متری تبریز200x301

قالی دستباف چله ابریشم تبریز با زمینه کرم و طرح لچک ترنج

2.12
مقایسه جزییات

قالی 6متری تبریز200x301

قالی دستباف چله ابریشم تبریز با زمینه کرم و طرح لچک ترنج

341000000ریال

قالی 6متری زابل205x315

قالی دستباف 6 متری بافت زابل با طرح لچک ترنج

3.00
مقایسه جزییات

قالی 6متری زابل205x315

قالی دستباف 6 متری بافت زابل با طرح لچک ترنج

96800000ریال

قالی 6متری شهرکرد215x308

قالی 6 متری ترنج دار شهرکرد

5.00
مقایسه جزییات

قالی 6متری شهرکرد215x308

قالی 6 متری ترنج دار شهرکرد

96800000ریال

قالی 6متری مشهد210x320

نقش کف ساده قاب آینه با نقش افشان شاه عباسی گل ابریشم که با پشم دستریس با رنگ گیاهی نیلی بافته شده

4.00
مقایسه جزییات

قالی 6متری مشهد210x320

نقش کف ساده قاب آینه با نقش افشان شاه عباسی گل ابریشم که با پشم دستریس با رنگ گیاهی نیلی بافته شده

77000000ریال

قالی 6متری مشهد200x285

نقش افشان گل مرغ تمام گلها از تلفیق دو پرنده طراحی شده با رنگ بندی دکوراتیو و گیاهی و گل ابریشم در رجشمار حدود 43 رج بافته شده

4.00
مقایسه جزییات

قالی 6متری مشهد200x285

نقش افشان گل مرغ تمام گلها از تلفیق دو پرنده طراحی شده با رنگ بندی دکوراتیو و گیاهی و گل ابریشم در رجشمار حدود 43 رج بافته شده

77000000ریال

قالی 6متری مشهد200x300

نقشه بسیار زیبا و متفاوت تلفیقی از نقوش هندسی با قاب هایی از گل فرنگ بسیار نفیس در رجشمار 50 کرک ابریشم با چله ابریشم بافته شده

4.43
مقایسه جزییات

قالی 6متری مشهد200x300

نقشه بسیار زیبا و متفاوت تلفیقی از نقوش هندسی با قاب هایی از گل فرنگ بسیار نفیس در رجشمار 50 کرک ابریشم با چله ابریشم بافته شده

143000000ریال

جفت قالی 6 متری کاشان 200x305

یک جفت قالی 6 متری گل ابریشم به رنگ کرم و طرح لچک ترنج بافته شده در شهر کاشان

3.50
مقایسه جزییات

جفت قالی 6 متری کاشان 200x305

یک جفت قالی 6 متری گل ابریشم به رنگ کرم و طرح لچک ترنج بافته شده در شهر کاشان

180000000ریال

ویدئو فرش