0 کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه
حالت نمایش

هنری

قالیچه کاشان 133x202

فرش هنری چله ابریشم کاشان کد ESF10007 با زمینه سورمه ای در ابعاد 133 در 202 سانتی متر با طرح کف ساده لچک ترنج

4.50
مقایسه جزییات

قالیچه کاشان 133x202

فرش هنری چله ابریشم کاشان کد ESF10007 با زمینه سورمه ای در ابعاد 133 در 202 سانتی متر با طرح کف ساده لچک ترنج

162000000ریال

قالیچه کاشان 132x202

فرش چله ابریشم کاشان کد ESF10005 با طرح لچک ترنج زمینه لاکی در ابعاد 132 در 202 سانتی متر

4.50
مقایسه جزییات

قالیچه کاشان 132x202

فرش چله ابریشم کاشان کد ESF10005 با طرح لچک ترنج زمینه لاکی در ابعاد 132 در 202 سانتی متر

390000000ریال

ذرع چارک کاشان 83x130

فرش ابریشم 70رج کاشان کد ESF10004 با زمینه لاکی در ابعاد 83 در 130 سانتی متر و طرح لچک ترنج

3.50
مقایسه جزییات

ذرع چارک کاشان 83x130

فرش ابریشم 70رج کاشان کد ESF10004 با زمینه لاکی در ابعاد 83 در 130 سانتی متر و طرح لچک ترنج

200000000ریال

قالیچه کاشان 134x203

قالیچه گل ابریشم کاشان کد ESF10006 با زمینه مسی روناسی در ابعاد 134 در203 سانتی متر با طرح لچک ترنج کف ساده

5.00
مقایسه جزییات

قالیچه کاشان 134x203

قالیچه گل ابریشم کاشان کد ESF10006 با زمینه مسی روناسی در ابعاد 134 در203 سانتی متر با طرح لچک ترنج کف ساده

162000000ریال

ویدئو فرش