0 کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه
حالت نمایش

ذرع ونیم(کمتراز2مترمربع)

ذرع و‌نیم دستباف بختیار 108x152

فرش دستباف یک‌ونیم متری بختیار کد BAT152108 در ابعاد 108 در 152 سانتی‌متر

5.00
مقایسه جزییات

ذرع و‌نیم دستباف بختیار 108x152

فرش دستباف یک‌ونیم متری بختیار کد BAT152108 در ابعاد 108 در 152 سانتی‌متر

11000000ریال

ذرع ونیم دستباف بختیار 114x160

فرش دستباف بختیار با زمینه لاکی در ابعاد 114 در 160 سانتی متر

5.00
مقایسه جزییات

ذرع ونیم دستباف بختیار 114x160

فرش دستباف بختیار با زمینه لاکی در ابعاد 114 در 160 سانتی متر

12000000ریال

ذرع و نیم کاشان 105x150

فرش یک و نیم متری یا ذرع و نیم دست باف کاشان کد LD115 با ابعاد 105در 150 سانتی متر و طرح لچک ترنج و زمینه ای کرم رنگ

4.33
مقایسه جزییات

ذرع و نیم کاشان 105x150

فرش یک و نیم متری یا ذرع و نیم دست باف کاشان کد LD115 با ابعاد 105در 150 سانتی متر و طرح لچک ترنج و زمینه ای کرم رنگ

22000000ریال

فرش دستباف دو متری نایین

فرش دستباف دو متری کد GH1005 بافت نایین با زمینه آبی رنگ و طرح لچک ترنج

3.00
مقایسه جزییات

فرش دستباف دو متری نایین

فرش دستباف دو متری کد GH1005 بافت نایین با زمینه آبی رنگ و طرح لچک ترنج

35000000ریال

فرش دستباف دو متری نایین

فرش دستباف دو متری کد GH1004 بافت نایین با طرح لچک و ترنج

5.00
مقایسه جزییات

فرش دستباف دو متری نایین

فرش دستباف دو متری کد GH1004 بافت نایین با طرح لچک و ترنج

35000000ریال

فرش دستباف دو متری نایین

فرش دستباف دو متری نایین کد GH1003 با طرح لچک ترنج و زمینه آبی

2.00
مقایسه جزییات

فرش دستباف دو متری نایین

فرش دستباف دو متری نایین کد GH1003 با طرح لچک ترنج و زمینه آبی

35000000ریال

فرش دستباف دو متری نایین

فرش دستباف دو متری نایین کد GH1002 با طرح لچک ترنج و زمینه آبی رنگ

5.00
مقایسه جزییات

فرش دستباف دو متری نایین

فرش دستباف دو متری نایین کد GH1002 با طرح لچک ترنج و زمینه آبی رنگ

35000000ریال

فرش دستباف دومتری نائین

فرش دستباف دو متری نائین کد GH1001 با طرح لچک ترنج و زمینه سرمه ای

5.00
مقایسه جزییات

فرش دستباف دومتری نائین

فرش دستباف دو متری نائین کد GH1001 با طرح لچک ترنج و زمینه سرمه ای

35000000ریال

ذرع و نیم بیجار113x162

فرش دستباف یک و نیم متری بیجار کد BA13988 هندسی ترنج دار در ابعاد 113 در 162 سانتی متر

0.00
مقایسه جزییات

ذرع و نیم بیجار113x162

فرش دستباف یک و نیم متری بیجار کد BA13988 هندسی ترنج دار در ابعاد 113 در 162 سانتی متر

21000000ریال

ذرع و نیم قم 111x158

فرش دستباف ذرع و نیم قم کد BA11480 در ابعاد 111 در 158 سانتی متر با زمینه لاکی و طرح لچک ترنج

4.00
مقایسه جزییات

ذرع و نیم قم 111x158

فرش دستباف ذرع و نیم قم کد BA11480 در ابعاد 111 در 158 سانتی متر با زمینه لاکی و طرح لچک ترنج

24500000ریال

ذرع ونیم سنندج 117x157

فرش دستباف سنندج کد BA 10067 طرح هندسی ترنجدار در ابعاد 117 در 157 سانتی متر

4.50
مقایسه جزییات

ذرع ونیم سنندج 117x157

فرش دستباف سنندج کد BA 10067 طرح هندسی ترنجدار در ابعاد 117 در 157 سانتی متر

12500000ریال

ذرع ونیم تبریز104x148

فرش دستباف تبریز کد BA9450 طرح ترنج کف ساده در ابعاد 104 در 148 سانتی متر

4.00
مقایسه جزییات

ذرع ونیم تبریز104x148

فرش دستباف تبریز کد BA9450 طرح ترنج کف ساده در ابعاد 104 در 148 سانتی متر

10990000ریال

ذرع و نیم قم 104x160

ذرع و نیم دستباف قم کد BA9464 با طرح جانوری

3.50
مقایسه جزییات

ذرع و نیم قم 104x160

ذرع و نیم دستباف قم کد BA9464 با طرح جانوری

17000000ریال

ذرع ونیم تبریز98x143

فرش دستباف کد BA10815 در ابعاد ذرع و نیم و طرح لچک ترنج بافت تبریز

3.00
مقایسه جزییات

ذرع ونیم تبریز98x143

فرش دستباف کد BA10815 در ابعاد ذرع و نیم و طرح لچک ترنج بافت تبریز

22500000ریال

ذرع ونیم تبریز100x148

ذرع و نیم دستباف تبریز کد BA9579 با ابعاد 100 در 148 سانتی متر، زمینه سورمه ای و طرح لچک ترنج

5.00
مقایسه جزییات

ذرع ونیم تبریز100x148

ذرع و نیم دستباف تبریز کد BA9579 با ابعاد 100 در 148 سانتی متر، زمینه سورمه ای و طرح لچک ترنج

17500000ریال

ذرع ونیم نایین105x158

ذرع و نیم دستباف نایین کد ICC398739 با زمینه صورتی رنگ در ابعاد 105 در 158 سانتی متر با طرح لچک ترنج که 60 رج بافته شده است

3.00
مقایسه جزییات

ذرع ونیم نایین105x158

ذرع و نیم دستباف نایین کد ICC398739 با زمینه صورتی رنگ در ابعاد 105 در 158 سانتی متر با طرح لچک ترنج که 60 رج بافته شده است

57200000ریال

ذرع ونیم اصفهان110x163

ذرع ونیم اصفهان کد ICC403579 با چله ی ابریشم و طرح لچک ترنج

2.00
مقایسه جزییات

ذرع ونیم اصفهان110x163

ذرع ونیم اصفهان کد ICC403579 با چله ی ابریشم و طرح لچک ترنج

80000000ریال

ذرع ونیم ایلام108x158

ذرع ونیم ایلام کد ICC403553 با رنگ سرمه ایی و طرح ترنج دار

5.00
مقایسه جزییات

ذرع ونیم ایلام108x158

ذرع ونیم ایلام کد ICC403553 با رنگ سرمه ایی و طرح ترنج دار

66000000ریال

ذرع ونیم ایلام104x151

ذرع ونیم ایلام کد ICC403548 با چله ی ابریشم و طرح پرنده دار

5.00
مقایسه جزییات

ذرع ونیم ایلام104x151

ذرع ونیم ایلام کد ICC403548 با چله ی ابریشم و طرح پرنده دار

55000000ریال

ذرع ونیم کرمانشاه104x158

ذرع ونیم کرمانشاه با رنگ سرمه ایی و طرح و نقش درختی

3.00
مقایسه جزییات

ذرع ونیم کرمانشاه104x158

ذرع ونیم کرمانشاه با رنگ سرمه ایی و طرح و نقش درختی

66000000ریال

اولین  قبلی  1  2  3  4  5  بعدی  آخرین

ویدئو فرش