0 کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه
حالت نمایش

سنگ شور- وینتیج

فرش دستباف وینتیج 168x244

فرش دستباف وینتیج با رنگ بندی آبی و طوسی در ابعاد168در244 سانتی متر

5.00
مقایسه جزییات

فرش دستباف وینتیج 168x244

فرش دستباف وینتیج با رنگ بندی آبی و طوسی در ابعاد168در244 سانتی متر

0ریال

فرش دستباف چهل تیکه 243x180

5.00
مقایسه جزییات

فرش دستباف چهل تیکه 243x180

43500000ریال

فرش دستباف وینتیج 185x283

فرش دستباف وینتیج با رنگ بندی آبی و سبز در ابعاد185در283 سانتی متر

0.00
مقایسه جزییات

فرش دستباف وینتیج 185x283

فرش دستباف وینتیج با رنگ بندی آبی و سبز در ابعاد185در283 سانتی متر

33000000ریال

فرش دستباف وینتیج 90x90

فرش دستباف وینتیج دایره ای با رنگ بندی کرم و آبی در ابعاد90در90سانتی متربا شعاع 45 سانتی متر

0.00
مقایسه جزییات

فرش دستباف وینتیج 90x90

فرش دستباف وینتیج دایره ای با رنگ بندی کرم و آبی در ابعاد90در90سانتی متربا شعاع 45 سانتی متر

3150000ریال

فرش دستباف وینتیج دایره ای97x97

فرش دستباف وینتیج دایره ای با رنگ سبز و آبی در ابعاد97در 97 سانتی متر با شعاع 48.5 سانتی متر

0.00
مقایسه جزییات

فرش دستباف وینتیج دایره ای97x97

فرش دستباف وینتیج دایره ای با رنگ سبز و آبی در ابعاد97در 97 سانتی متر با شعاع 48.5 سانتی متر

3650000ریال

فرش دستباف وینتیج 180x260

فرش دستباف وینتیج به رنگ قرمز-آبی در ابعاد 260در180 سانتی متر با کدRN201

5.00
مقایسه جزییات

فرش دستباف وینتیج 180x260

فرش دستباف وینتیج به رنگ قرمز-آبی در ابعاد 260در180 سانتی متر با کدRN201

26500000ریال

فرش دستباف وینتیج171x268

فرش دستباف وینتیج سنگ شور کد YZ3340 به رنگ کرم قهوه ای در ابعاد 171 در 268 سانتی متر

5.00
مقایسه جزییات

فرش دستباف وینتیج171x268

فرش دستباف وینتیج سنگ شور کد YZ3340 به رنگ کرم قهوه ای در ابعاد 171 در 268 سانتی متر

11000000ریال

فرش دستباف وینتیج232x263

فرش دستباف وینتیج سنگ شور کد YZ2600 به رنگ آبی در ابعاد 232 در 263 سانتی متر

0.00
مقایسه جزییات

فرش دستباف وینتیج232x263

فرش دستباف وینتیج سنگ شور کد YZ2600 به رنگ آبی در ابعاد 232 در 263 سانتی متر

13500000ریال

فرش دستباف وینتیج153x194

فرش دستباف وینتیج سنگ شور کد YZ3284 به رنگ کرم در ابعاد 153 در 194 سانتی متر

0.00
مقایسه جزییات

فرش دستباف وینتیج153x194

فرش دستباف وینتیج سنگ شور کد YZ3284 به رنگ کرم در ابعاد 153 در 194 سانتی متر

7000000ریال

فرش دستباف وینتیج216x312

فرش دستباف وینتیج سنگ شور کد YZ2580 سبز رنگ در ابعاد 216 در 312 سانتی متر

1.00
مقایسه جزییات

فرش دستباف وینتیج216x312

فرش دستباف وینتیج سنگ شور کد YZ2580 سبز رنگ در ابعاد 216 در 312 سانتی متر

15000000ریال

فرش دستباف وینتیج196x280

فرش دستباف وینتیج کد YZ3376به رنگ کرم در ابعاد 192 در 280 سانتی متر

0.00
مقایسه جزییات

فرش دستباف وینتیج196x280

فرش دستباف وینتیج کد YZ3376به رنگ کرم در ابعاد 192 در 280 سانتی متر

12000000ریال

فرش دستباف وینتیج113x186

فرش دستباف سنگ شور وینتیج کد YZ3339 به رنگ لاکی در ابعاد 113 در 186 سانتی متر

0.00
مقایسه جزییات

فرش دستباف وینتیج113x186

فرش دستباف سنگ شور وینتیج کد YZ3339 به رنگ لاکی در ابعاد 113 در 186 سانتی متر

4900000ریال

فرش دستباف وینتیج134x219

فرش دستباف سنگ شور وینتیج کد YZ3381 به رنگ کرم در ابعاد 134 در 219 سانتی متر

1.00
مقایسه جزییات

فرش دستباف وینتیج134x219

فرش دستباف سنگ شور وینتیج کد YZ3381 به رنگ کرم در ابعاد 134 در 219 سانتی متر

6500000ریال

فرش دستباف وینتیج140x190

فرش دستباف سنگ شور وینتیج کد YZ3150 به رنگ لاکی در ابعاد 140 در 190 سانتی متر

0.00
مقایسه جزییات

فرش دستباف وینتیج140x190

فرش دستباف سنگ شور وینتیج کد YZ3150 به رنگ لاکی در ابعاد 140 در 190 سانتی متر

5900000ریال

فرش دستباف وینتیج130x197

فرش دستباف وینتیج سنگ شور کد YZ3360 به رنگ کرم و در ابعاد 130 در 197 سانتی متر

0.00
مقایسه جزییات

فرش دستباف وینتیج130x197

فرش دستباف وینتیج سنگ شور کد YZ3360 به رنگ کرم و در ابعاد 130 در 197 سانتی متر

5800000ریال

فرش دستباف وینتیج202x293

فرش دستباف وینتیج یا سنگ شور در ابعاد 202 در 293 سانتی متر به رنگ طلایی و قهوه ای با طرح لچک ترنج

3.50
مقایسه جزییات

فرش دستباف وینتیج202x293

فرش دستباف وینتیج یا سنگ شور در ابعاد 202 در 293 سانتی متر به رنگ طلایی و قهوه ای با طرح لچک ترنج

13000000ریال

فرش دستباف وینتیج215x338

فرش دستباف وینتیج یا سنگ شور کد RN21 در ابعاد 215 در 338 به رنگ صورتی و قهوه ای با طرح لچک ترنج و کیفیت عالی

0.00
مقایسه جزییات

فرش دستباف وینتیج215x338

فرش دستباف وینتیج یا سنگ شور کد RN21 در ابعاد 215 در 338 به رنگ صورتی و قهوه ای با طرح لچک ترنج و کیفیت عالی

19000000ریال

فرش دستباف وینتیج230x307

فرش دستباف وینتیج یا سنگ شور کد RN109 در ابعاد 230 در 307 به رنگ آبی و سبز با طرح لچک ترنج

3.00
مقایسه جزییات

فرش دستباف وینتیج230x307

فرش دستباف وینتیج یا سنگ شور کد RN109 در ابعاد 230 در 307 به رنگ آبی و سبز با طرح لچک ترنج

19000000ریال

فرش دستباف وینتیج212x253

فرش دستباف وینتیج یا سنگ شور کد RN211 در ابعاد 212 در253 سانتی متر به رنگ طلایی و قهوه ای

3.50
مقایسه جزییات

فرش دستباف وینتیج212x253

فرش دستباف وینتیج یا سنگ شور کد RN211 در ابعاد 212 در253 سانتی متر به رنگ طلایی و قهوه ای

13500000ریال

فرش دستباف وینتیج183x263

فرش دستباف وینتیج یا سنگ شور کد RN125 در ابعاد 183 در263 سانتی متر به رنگ قهوه ای با طرح لچک ترنج

5.00
مقایسه جزییات

فرش دستباف وینتیج183x263

فرش دستباف وینتیج یا سنگ شور کد RN125 در ابعاد 183 در263 سانتی متر به رنگ قهوه ای با طرح لچک ترنج

9500000ریال

ویدئو فرش