طرح و نقش گبه

گبه ها عموما از جمله بافته هایی هستند که عشایر به صورت ذهنی می بافند. طرح ها و نقوش گبه ها اگرچه ذهنی است هر کدام از آنها معنای خاصی را القا می نماید
ادامه مطلب

طرح لچک ترنج

در این مقاله به معرفی طرح و نقش لچک ترنج فرش با استفاده ازتصاویری از لچک و ترنج در فرش دستباف به صورت کاربردی می پردازیم.لچک در لغت به معنی گوشه است و معنای لغوی ترنج،میوه بالنگ.
ادامه مطلب

نقشه بندی فرش دستباف

برای نقشه بندی دو نوع کار لازم است. ابتدا، محاسبه طول و عرض فرش و تعیین شمار چله هایی که در این عرض باید کشیده شود ضروری است، سپس باید کاغذ شطرنجی برای طراحی فرش تهیه شود. این کاغذ جدول بندی شده و هر مربع آن به ده خانه طولی و ده خانه عرضی تقسیم می شود که هر مربع کوچک علامت یک گره است
ادامه مطلب