بررسی نقشمایه نمادین پرنده از نظر شکل و محتوی

چكيده

نقوش به کار رفته در فرش هاي ايران، سرشار از مفاهيم و معاني نماديني است که در بستر زمان، از اســاطير، فرهنگ ها، اعتقادات و انديشه هاي ايرانيان نشات گرفته است. از جمله نقوش نمادين و تكرار شــده در فرش ها، نقشمايه پرنده اســت. پرنده چه به صورت يک نقشمايه عام و چه به شکل خاص، هم چون طاووس، سيمرغ، هدهد و طوطي در بسياري از فرش هاي صفويه و قاجار، به عنوان دو دوره مهم و بزرگ در تاريخ اين هنر، حضور يافته است.در اين مقاله، مفاهيم نمادين پرنده در فرهنگ و ادبيات ايران مورد مطالعه قرار گرفته و نحوه حضور اين نقشمايه در فرش ها بررسي شده است. در اين ميان، پاسخ به سئوالات زير مدنظر بوده است: پرنده در فرهنگ و ادبيات ايران حاوي چه مفاهيم نماديني است؟ شکل و موقعيت نقوش پرندگان در فرش هاي صفويه و قاجار چگونه است؟ پرنده در معناي کلي آن، نمادي از رهايي و آزادي است و انعکاس آن در طرح فرش که اغلب گلزار و بوستاني زيبا را در ديده مخاطب مي نشاند، جلوه و آيتي الهي و تمثيلي از بهشت است. با اين حال، هر يک از پرندگان با توجه به پشتوانه غني فرهنگي، داراي معاني نمادين بسياري هستند که در اين نوشتار به آن ها اشاره شده است. نکته مهم اين است که شكل نقوش پرندگان فرش هاي قاجار نسبت به دوره صفويه، طبيعي تر و با جزييات بيش تري ترسيم شده اند. انجام تحقيق و ارايه مطالب به روش توصيفي بوده و روش گردآوري مطالب و تصاوير، کتابخانه اي و ميداني مي باشد.

 

موضوع مقاله : بررسی نقشمایه نمادین پرنده از نظر شکل و محتوی

نگارنده : تکتم محمدعلیان

 

توجه

هنردوست گرامی چنانچه تمایل به مطالعه مقاله به صورت کامل را دارید پس از ثبت نام در فرم ارتباط با ما درخواست خود را مطرح کرده تا مقاله به صورت کامل و رایگان به پست الکترونیک شما ارسال شود.

←  ثبت نام    

←  ارتباط با ما