از پشم تا فرش

پشم تا فرش عنوان کلیپی است  که تمامی مراحل تهیه و تولید نخ را نشان می دهد ، از نحوه چیدن پشم گوسفندان و جمع آوری آنها شروع شده و تمامی مراحلی که طی می کند تا به دستان بافنده برسد را به نمایش درمی آورد. پشم گوسفندان ایرانی به دلیل ویژگی های بومی و جغرافیایی از کیفیت بسیار خوبی برخوردار است و در جهان به عنوان پشم مرغوبی شناخته شده است به همین دلیل نفیس ترین فرش های جهان تار و پودی دارند که از جنس پشم گوسفندان ایرانی است.