کلیپ طرح ونقش فرش دستباف

نقش و نگار، انیمیشنی از طرح ها و نقوش فرش دستباف است؛نقوشی که حاصل دستان هنرمندانه طراحان فرش ایرانی است و بدون شک بر دل هر هنردوستی می نشیند.برای آنکه بافنده ایی شروع به بافتن فرش کند لازم است پیش از آن استادانی خبره و زبردست نقوش فرش را طراحی نمایند و در اختیار بافنده قرار دهند و چه زیباست مردمان این مرز و بوم هنرملی خود را ارج نهند و از آن حمایت کنند.