گالری فرش 1

ویدئو کلیپ گالری فرش نمایی از یک گالری فرش را به تصویر می کشد که فرش های دستباف به زیبایی هرچه تمام تر، زینت بخش این گالری گشته اند. هنر به کار رفته در بافت این فرش ها به گونه ای است که بی شک چشم هر بیننده ای را به خود خیره می کند.