شانه زنی فرش دستباف

کلیپ شانه زنی فرش دستباف همانطور که از نام آن پیداست مرحله ی شانه زنی را به تصویر می کشد؛ شانه زنی یکی ازکارهایی است که پس از بافت هر رج باید صورت گیرد. کار شانه زنی با وسیله ای به نام دفه یا دفتین صورت می گیرد. وظیفه این وسیله ی تقریبا سنگین، کوبیدن گره های فرش است.