آخرین خبر از میزان مجاز ارز خروجی همراه مسافر

یکشنبه 23 اردیبهشت ماه 1397 2584

میزان مجاز ارز خروجی همراه مسافر

براساس بخشنامه صادره "خروج ارز، اسناد بانکی و اوراق همراه مسافر مجموعا تا سقف پنج هزار یورو از مرزهای هوایی و تا سقف دو هزار یورو از سایر مرزها مجاز است".

در اين بخش نظری ثبت نشده است.

سوال امنیتی : مجموع دو عدد 3 و 2