بازدید از قالیبافان زلزله زده

پنجشنبه 2 آذر ماه 1396 3165

بازدید از قالیبافان زلزله زده


بازدید از قالیبافان زلزله زده

چهارشنبه یکم آذر ماه ریاست محترم فرش سازمان صنعت و معدن استان کرمانشاه و مدیرعامل تعاونی فرش استان به همراه جمعی، از منازل قالیبافان زلزله زده سرپل ذهاب بازدید نمودند و امروز نیز به بازدید از روستاهای اطراف از جمله ثلاث پرداختند.

تعداد کثیری از بافندگان استان کرمانشاه را بانوان تشکیل می دهند، بانوانی که ممکن است در اثر زلزله سرپرست خانواده را از دست داده باشند و بافت فرش می تواند راهی برای تامین معاش آنها باشد. امید است با مشخص شدن آمار دقیق قالیبافان زلزله زده راهکارهایی برای کمک به این قالیبافان عزیز و از سر گرفتن فعالیتشان، تدبیر شود.

 

قالیبافی کرمانشاهقالیبافی کرمانشاهقالیبافی کرمانشاه

در اين بخش نظری ثبت نشده است.

سوال امنیتی : مجموع دو عدد 2 و 4