0 کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه
حالت نمایش

محصولات

گبه 37x34

گبه شیراز کد ZA9205465 درشت بافت در ابعاد 34 در 37 سانتی متر

0.00
مقایسه جزییات

گبه 37x34

گبه شیراز کد ZA9205465 درشت بافت در ابعاد 34 در 37 سانتی متر

1200000ریال

گبه 32x35

گبه درشت بافت شیراز کدZA9149206 در ابعاد 32 در 35 سانتی متر

0.00
مقایسه جزییات

گبه 32x35

گبه درشت بافت شیراز کدZA9149206 در ابعاد 32 در 35 سانتی متر

1000000ریال

گبه شیراز 115x171

گبه ذهنی بافت شیراز کد ZA9143978 در ابعاد 115 در 171 سانتی متر با رنگ زمینه کرم و قهوه ای خودرنگ

0.00
مقایسه جزییات

گبه شیراز 115x171

گبه ذهنی بافت شیراز کد ZA9143978 در ابعاد 115 در 171 سانتی متر با رنگ زمینه کرم و قهوه ای خودرنگ

16500000ریال

گبه شیراز 104x189

گبه ذهنی بافت شیراز کد ZA9139673 در ابعاد 104 در 189 سانتی متر زمینه آبی رنگ

0.00
مقایسه جزییات

گبه شیراز 104x189

گبه ذهنی بافت شیراز کد ZA9139673 در ابعاد 104 در 189 سانتی متر زمینه آبی رنگ

14500000ریال

گبه شیراز 125x171

گبه شیراز کد ZA9118983 در ابعاد 125 در 171 سانتی متر به رنگ کرم با حاشیه ای از چهارخونه های رنگی

0.00
مقایسه جزییات

گبه شیراز 125x171

گبه شیراز کد ZA9118983 در ابعاد 125 در 171 سانتی متر به رنگ کرم با حاشیه ای از چهارخونه های رنگی

15500000ریال

گبه شیراز 123x194

گبه ذهنی بافت شیرازکد ZA9118964 در ابعاد 123 در 194 سانتی متر شتری خودرنگ و حاشیه ای از چهارخونه های رنگی

0.00
مقایسه جزییات

گبه شیراز 123x194

گبه ذهنی بافت شیرازکد ZA9118964 در ابعاد 123 در 194 سانتی متر شتری خودرنگ و حاشیه ای از چهارخونه های رنگی

17500000ریال

گبه شیراز 129x190

گبه شیراز کد ZA9104218 خودرنگ و بافته شده از پشم مرغوب در ابعاد 129 در 190 سانتی متر

0.00
مقایسه جزییات

گبه شیراز 129x190

گبه شیراز کد ZA9104218 خودرنگ و بافته شده از پشم مرغوب در ابعاد 129 در 190 سانتی متر

18500000ریال

گبه شیراز 92x197

گبه کناره شیراز کدZA9025560 در ابعاد 92 در 197 به رنگ الوان با تار و پودی از جنس پشم مرغوب و کیفیت بافت عالی

5.00
مقایسه جزییات

گبه شیراز 92x197

گبه کناره شیراز کدZA9025560 در ابعاد 92 در 197 به رنگ الوان با تار و پودی از جنس پشم مرغوب و کیفیت بافت عالی

13000000ریال

گبه شیراز 114x157

گبه ذهنی بافت شیراز کد ZA8811747 در ابعاد 114 در 157 سانتی متر با زمینه کرم از پشم خودرنگ با کیفیت بافت عالی

0.00
مقایسه جزییات

گبه شیراز 114x157

گبه ذهنی بافت شیراز کد ZA8811747 در ابعاد 114 در 157 سانتی متر با زمینه کرم از پشم خودرنگ با کیفیت بافت عالی

13000000ریال

گبه شیراز 81x310

گبه کناره شیراز کدZA8447403 بافته شده از پشم عالی به رنگ کرم و طرح ذهنی

5.00
مقایسه جزییات

گبه شیراز 81x310

گبه کناره شیراز کدZA8447403 بافته شده از پشم عالی به رنگ کرم و طرح ذهنی

25000000ریال

گبه شیراز 79x195

گبه کناره شیراز با کدZA8342970 طرح ذهنی باف با طیف رنگی قرمز

5.00
مقایسه جزییات

گبه شیراز 79x195

گبه کناره شیراز با کدZA8342970 طرح ذهنی باف با طیف رنگی قرمز

12000000ریال

گبه شیراز 124x199

گبه تک پود شیراز کدZA931881

5.00
مقایسه جزییات

گبه شیراز 124x199

گبه تک پود شیراز کدZA931881

22000000ریال

گبه شیراز 170x170

گبه شیراز با کد ZA913605 طرح ذهنی و رجشمار 24 با کیفیت بافت عالی

0.00
مقایسه جزییات

گبه شیراز 170x170

گبه شیراز با کد ZA913605 طرح ذهنی و رجشمار 24 با کیفیت بافت عالی

23000000ریال

گبه شیراز 87x186

گبه کناره شیراز با کد ZA913405 با کیفیت بافت عالی و رنگ زمینه زرد

0.00
مقایسه جزییات

گبه شیراز 87x186

گبه کناره شیراز با کد ZA913405 با کیفیت بافت عالی و رنگ زمینه زرد

12500000ریال

گبه شیراز 103x183

گبه عشایری با کدZA913164 بافت شیراز با رنگ زمینه آبی در ابعاد 103 در 183 سانتی متر

0.00
مقایسه جزییات

گبه شیراز 103x183

گبه عشایری با کدZA913164 بافت شیراز با رنگ زمینه آبی در ابعاد 103 در 183 سانتی متر

16400000ریال

گبه شیراز 58x85

3.00
مقایسه جزییات

گبه شیراز 58x85

4950000ریال

گبه شیراز 60x98

گبه عشایری شیراز کد ZA9249119 در ابعاد 60 در 98 سانتی متر با طرح ذهنی

5.00
مقایسه جزییات

گبه شیراز 60x98

گبه عشایری شیراز کد ZA9249119 در ابعاد 60 در 98 سانتی متر با طرح ذهنی

6200000ریال

گبه شیراز 60x84

گبه ی شیراز که شامل یک درخت تنومند و زیبا با زمینه ی لاکی را به تصویر کشیده و ذهنی بافی این پادری جلوه ی بزرگی و عظمت هنرمندان فرش دست باف را به چشم میزند.

4.00
مقایسه جزییات

گبه شیراز 60x84

گبه ی شیراز که شامل یک درخت تنومند و زیبا با زمینه ی لاکی را به تصویر کشیده و ذهنی بافی این پادری جلوه ی بزرگی و عظمت هنرمندان فرش دست باف را به چشم میزند.

5250000ریال

گبه شیراز 57x86

پادری گبه شیراز با اندازه 57 در 86 سانی متر زینت بخش اتاق تان خواهد بود. با طرح و نقشی ذهنی باف و تار و چله ای از جنس پشم و کیفیتی عالی.

5.00
مقایسه جزییات

گبه شیراز 57x86

پادری گبه شیراز با اندازه 57 در 86 سانی متر زینت بخش اتاق تان خواهد بود. با طرح و نقشی ذهنی باف و تار و چله ای از جنس پشم و کیفیتی عالی.

5350000ریال

گبه شیراز 59x89

فرش پادری شیراز با زمینه ی آبی روشن یا همان آبی آسمانی مورد توجه بسیاری از هنر دوستان می باشد.چرا که در نقش آن بزهایی است که عشایر ذهنی باف آنهارا بوجود آورده اند.

5.00
مقایسه جزییات

گبه شیراز 59x89

فرش پادری شیراز با زمینه ی آبی روشن یا همان آبی آسمانی مورد توجه بسیاری از هنر دوستان می باشد.چرا که در نقش آن بزهایی است که عشایر ذهنی باف آنهارا بوجود آورده اند.

5490000ریال

اولین  قبلی  1  2  3  4  5  بعدی  آخرین

ویدئو فرش