0 کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه
حالت نمایش

قالی6متری

قالی 6 متری کاشان200x300

قالی 6 متری کاشان LD105 200در300 سانتی متر لچک ترنج کرم رنگ

0.00
مقایسه جزییات

قالی 6 متری کاشان200x300

قالی 6 متری کاشان LD105 200در300 سانتی متر لچک ترنج کرم رنگ

220000000ریال

قالی 6 متری کاشان200x300

قالی 6 متری کاشان LD478 200در300 سانتی متر لچک ترنج کرم رنگ

5.00
مقایسه جزییات

قالی 6 متری کاشان200x300

قالی 6 متری کاشان LD478 200در300 سانتی متر لچک ترنج کرم رنگ

220000000ریال

قالی 6 متری کاشان200x300

قالی 6 متری کاشان LD516 200در300 سانتی متر لچک ترنج کرم رنگ

0.00
مقایسه جزییات

قالی 6 متری کاشان200x300

قالی 6 متری کاشان LD516 200در300 سانتی متر لچک ترنج کرم رنگ

350000000ریال

قالی 6 متری کاشان200x300

قالی 6 متری کاشان LD807 200در300 سانتی متر لچک ترنج خاکی رنگ

0.00
مقایسه جزییات

قالی 6 متری کاشان200x300

قالی 6 متری کاشان LD807 200در300 سانتی متر لچک ترنج خاکی رنگ

220000000ریال

قالی 6 متری کاشان200x300

قالی 6 متری کاشان LD176 200در300 سانتی متر لچک ترنج کرم رنگ

0.00
مقایسه جزییات

قالی 6 متری کاشان200x300

قالی 6 متری کاشان LD176 200در300 سانتی متر لچک ترنج کرم رنگ

145000000ریال

قالی 6 متری کاشان200x300

قالی 6 متری کاشان LD168 200در300 سانتی متر لچک ترنج کرم رنگ

0.00
مقایسه جزییات

قالی 6 متری کاشان200x300

قالی 6 متری کاشان LD168 200در300 سانتی متر لچک ترنج کرم رنگ

220000000ریال

قالی 6 متری کاشان 200x300

قالی 6 متری کاشان LD886 200در300 سانتی متر لچک ترنج کرم رنگ

0.00
مقایسه جزییات

قالی 6 متری کاشان 200x300

قالی 6 متری کاشان LD886 200در300 سانتی متر لچک ترنج کرم رنگ

220000000ریال

قالی 6 متری کاشان 200x300

قالی 6 متری کاشان LD871 200در300 سانتی متر لچک ترنج کرم رنگ

0.00
مقایسه جزییات

قالی 6 متری کاشان 200x300

قالی 6 متری کاشان LD871 200در300 سانتی متر لچک ترنج کرم رنگ

220000000ریال

قالی 6 متری کاشان200x300

قالی 6 متری کاشان LD458 200در300 سانتی متر لچک ترنج کرم رنگ

0.00
مقایسه جزییات

قالی 6 متری کاشان200x300

قالی 6 متری کاشان LD458 200در300 سانتی متر لچک ترنج کرم رنگ

220000000ریال

قالی 6 متری کاشان 200x300

قالی 6 متری کاشان LD867 200در300 سانتی متر لچک ترنج کرم رنگ

0.00
مقایسه جزییات

قالی 6 متری کاشان 200x300

قالی 6 متری کاشان LD867 200در300 سانتی متر لچک ترنج کرم رنگ

215000000ریال

قالی 6 متری بیرجند 193x308

قالی 6 متری دستباف بیرجند کد ICC983214 طرح افشان با زمینه کرم رنگ

1.50
مقایسه جزییات

قالی 6 متری بیرجند 193x308

قالی 6 متری دستباف بیرجند کد ICC983214 طرح افشان با زمینه کرم رنگ

49500000ریال

قالی 6متری تبریز205x301

قالی 6 متری بافته شده در تبریز با چله ابریشم و طرح لچک ترنج

4.00
مقایسه جزییات

قالی 6متری تبریز205x301

قالی 6 متری بافته شده در تبریز با چله ابریشم و طرح لچک ترنج

605000000ریال

قالی 6متری تبریز198x307

قالی 6 متری تبریز با چله ابریشم و طرح ونقش لچک ترنج

2.67
مقایسه جزییات

قالی 6متری تبریز198x307

قالی 6 متری تبریز با چله ابریشم و طرح ونقش لچک ترنج

242000000ریال

قالی 6متری تبریز197x315

فرش دستباف تبریز کد ICC402440 با طرح زیر خاکی و چله ی ابریشم

5.00
مقایسه جزییات

قالی 6متری تبریز197x315

فرش دستباف تبریز کد ICC402440 با طرح زیر خاکی و چله ی ابریشم

297000000ریال

قالی 6متری بیرجند203x298

قالی 6 متری بیرجند طرح خشتی

4.00
مقایسه جزییات

قالی 6متری بیرجند203x298

قالی 6 متری بیرجند طرح خشتی

52000000ریال

قالی 6 متری بیرجند 202x300

قالی 6 متری بیرجند با طرح ماهی و زمینه کرم

4.50
مقایسه جزییات

قالی 6 متری بیرجند 202x300

قالی 6 متری بیرجند با طرح ماهی و زمینه کرم

60500000ریال

قالی 6متری تبریز203x293

قالی دستباف چله ابریشم تبریز با زمینه کرم و طرح لچک ترنج

4.00
مقایسه جزییات

قالی 6متری تبریز203x293

قالی دستباف چله ابریشم تبریز با زمینه کرم و طرح لچک ترنج

286000000ریال

قالی 6متری تبریز200x301

قالی دستباف چله ابریشم تبریز با زمینه کرم و طرح لچک ترنج

4.00
مقایسه جزییات

قالی 6متری تبریز200x301

قالی دستباف چله ابریشم تبریز با زمینه کرم و طرح لچک ترنج

341000000ریال

قالی 6متری زابل205x315

قالی دستباف 6 متری بافت زابل با طرح لچک ترنج

3.00
مقایسه جزییات

قالی 6متری زابل205x315

قالی دستباف 6 متری بافت زابل با طرح لچک ترنج

96800000ریال

قالی 6متری شهرکرد215x308

قالی 6 متری ترنج دار شهرکرد

5.00
مقایسه جزییات

قالی 6متری شهرکرد215x308

قالی 6 متری ترنج دار شهرکرد

96800000ریال

ویدئو فرش