0 کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه
حالت نمایش

چهل تیکه-کلاژ

چهل تیکه سنگ شور195x255

فرش دستباف چهل تیکه سنگ شور کدYZ2432 به رنگ آبی در ابعاد 195 در 255 سانتی متر

0.00
مقایسه جزییات

چهل تیکه سنگ شور195x255

فرش دستباف چهل تیکه سنگ شور کدYZ2432 به رنگ آبی در ابعاد 195 در 255 سانتی متر

11000000ریال

چهل تیکه سنگ شور177x238

فرش دستباف با ترکیب دو طرح مدرن کلاژ و وینتیج کد YZ11443 با تم رنگ صورتی در ابعاد 177 در 238 سانتی متر

5.00
مقایسه جزییات

چهل تیکه سنگ شور177x238

فرش دستباف با ترکیب دو طرح مدرن کلاژ و وینتیج کد YZ11443 با تم رنگ صورتی در ابعاد 177 در 238 سانتی متر

8800000ریال

فرش دستباف کلاژ چهل تیکه192x275

فرش دستباف کلاژ چهل تیکه کد YZ404 به رنگ لاکی در ابعاد 192 در 275

0.00
مقایسه جزییات

فرش دستباف کلاژ چهل تیکه192x275

فرش دستباف کلاژ چهل تیکه کد YZ404 به رنگ لاکی در ابعاد 192 در 275

8000000ریال

چهل تیکه سنگ شور184x235

فرش دستباف مدرن ترکیبی از دو طرح کلاژ و وینتیج کد YZ12303 در ابعاد 184 در 235 سانتی متر و به رنگ الوان

0.00
مقایسه جزییات

چهل تیکه سنگ شور184x235

فرش دستباف مدرن ترکیبی از دو طرح کلاژ و وینتیج کد YZ12303 در ابعاد 184 در 235 سانتی متر و به رنگ الوان

9000000ریال

فرش دستباف کلاژ چهل تیکه148x231

فرش دستباف کلاژ چهل تیکه کد YZ939به رنگ لاکی در ابعاد 148 در 231 سانتی متر

2.00
مقایسه جزییات

فرش دستباف کلاژ چهل تیکه148x231

فرش دستباف کلاژ چهل تیکه کد YZ939به رنگ لاکی در ابعاد 148 در 231 سانتی متر

5800000ریال

چهل تیکه سنگ شور171x235

چهل تیکه سنگ شور در ابعاد 171 در 235 به رنگ آبی

4.00
مقایسه جزییات

چهل تیکه سنگ شور171x235

چهل تیکه سنگ شور در ابعاد 171 در 235 به رنگ آبی

8300000ریال

چهل تیکه سنگ شور166x235

چهل تیکه سنگ شور طرحی مدرن و دکوراتیو به رنگ الوان در ابعاد 166 در 235 سانتی متر

5.00
مقایسه جزییات

چهل تیکه سنگ شور166x235

چهل تیکه سنگ شور طرحی مدرن و دکوراتیو به رنگ الوان در ابعاد 166 در 235 سانتی متر

8100000ریال

چهل تیکه سنگ شور132x204

چهل تیکه سنگ شور طرحی مدرن و دکوراتیو به رنگ کرم در ابعاد 132 در 204 سانتی متر

0.00
مقایسه جزییات

چهل تیکه سنگ شور132x204

چهل تیکه سنگ شور طرحی مدرن و دکوراتیو به رنگ کرم در ابعاد 132 در 204 سانتی متر

5800000ریال

گلیم چهل تیکه149x190

گلیم چهل تیکه دستباف مدرن و دکوراتیو به رنگ قرمز لاکی در ابعاد 149 در 190 سانتی متر

0.00
مقایسه جزییات

گلیم چهل تیکه149x190

گلیم چهل تیکه دستباف مدرن و دکوراتیو به رنگ قرمز لاکی در ابعاد 149 در 190 سانتی متر

6200000ریال

چهل تیکه سنگ شور185x282

چهل تیکه سنگ شور دستباف طرحی مدرن و دکوراتیو به رنگ سبز در ابعاد 185 در 282 سانتی متر

0.00
مقایسه جزییات

چهل تیکه سنگ شور185x282

چهل تیکه سنگ شور دستباف طرحی مدرن و دکوراتیو به رنگ سبز در ابعاد 185 در 282 سانتی متر

11000000ریال

فرش دستباف کلاژ چهل تیکه119x195

فرش دستباف کلاژ چهل تیکه به رنگ لاکی در ابعاد 119 در 195 سانتی متر

0.00
مقایسه جزییات

فرش دستباف کلاژ چهل تیکه119x195

فرش دستباف کلاژ چهل تیکه به رنگ لاکی در ابعاد 119 در 195 سانتی متر

4500000ریال

فرش دستباف چهل تیکه 200x303

فرش دستباف مدرن چهل تیکه کد RN111 یا کلاژ در ابعاد 200 در 303 با ترکیب رنگی آبی و سبز

3.00
مقایسه جزییات

فرش دستباف چهل تیکه 200x303

فرش دستباف مدرن چهل تیکه کد RN111 یا کلاژ در ابعاد 200 در 303 با ترکیب رنگی آبی و سبز

15000000ریال

فرش دستباف چهل تیکه 115x160

فرش دستباف چهل تیکه کدRN159 یا کلاژ در ابعاد 115 در 160 سانتی متر، فرشی مدرن مناسب مدرن پسندان

4.00
مقایسه جزییات

فرش دستباف چهل تیکه 115x160

فرش دستباف چهل تیکه کدRN159 یا کلاژ در ابعاد 115 در 160 سانتی متر، فرشی مدرن مناسب مدرن پسندان

4000000ریال

فرش دستباف چهل تیکه 115x150

فرش دستباف چهل تیکه کد RN176 با طراحی مدرن در ابعاد 115 در 150 سانتی متر

5.00
مقایسه جزییات

فرش دستباف چهل تیکه 115x150

فرش دستباف چهل تیکه کد RN176 با طراحی مدرن در ابعاد 115 در 150 سانتی متر

3700000ریال

ویدئو فرش